logo

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2017, nhiệm vụ quý II của Ban Chi đạo 389 tỉnh Bình Dương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quý I năm 2017, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, phối hợp hiệu quả, đồng bộ và đã đạt được một số kết quả như sau:

Quý I năm 2017, theo báo cáo của các sở ngành đã kiểm tra 2.238 vụ, phát hiện 926 vụ vi phạm, xử lý 887 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 56 tỷ 489 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt: 16 tỷ 159 triệu đồng, truy thu: 40 tỷ 274 triệu đồng; bán hàng hóa tịch thu 56 triệu đồng; Tịch thu hàng hóa ước tính 04 tỷ 778 triệu đồng, chủ yếu gồm thuốc lá điếu nhập lậu, chai LPG mini và loại 12kg, thực phẩm, mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm, đồ tiêu dùng…

Quý II năm 2017, dự báo tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại vẫn tiếp tục hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện hơn nên cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ngành. Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đội với một số mặt hàng trọng điểm như: Tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu...

- Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10/3/2017; Công văn số 654/UBND-VX ngày 03/3/2017 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm ao toàn thực phẩm; Công văn số 914/UBND-VX ngày 16/3/2017 về việc tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Thực hiện các chỉ đạo đột xuất khác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường công tác trinh sát, mua tin, nắm chắc địa bàn và phát động phong trào, tuyên truyền tổ chức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tuấn Anh - QLTT.