logo

Chi cục Quản lý thị trường trao Quyết định luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác năm 2017

Lúc 15h00, ngày 15 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường B - Chi cục Quản lý thị trường, Ông Trần Văn Tùng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chủ trì trao Quyết định luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, người lao động năm 2017.

Tham dự buổi trao Quyết định còn có các đồng chí là lãnh đạo Chi cục, Phòng, Đội QLTT có công chức, người lao động được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác.

Sau khi đồng chí Đông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Chi cục Quản lý thị trường công bố Quyết định. Ông Trần Văn Tùng – Chi cục trưởng đã trao Quyết định cho 14 công chức, người lao động đến hạn luân chuyển và điều động năm 2017.

Đ/c Nguyễn Phương Đông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công bố Quyết định luân chuyển, điều động công chức và người lao động thuộc Chi cục Quản lý thị trường

Đ/c Trần Văn Tùng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường trao quyết định luân chuyển, điều động công chức và người lao động

Đ/c Trần Văn Tùng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường trao quyết định luân chuyển, điều động công chức và người lao động

Phát biểu giao nhiệm vụ thay mặt Lãnh đạo Chi cục, Ông Trần Văn Tùng – Chi cục trưởng đề nghị các công chức, người lao động trước khi nhận nhiệm vụ mới bàn giao công việc tại đơn vị cũ, cố gắng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu, phát huy tốt hơn nữa năng lực của bản thân cùng đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Dung - QLTT.