logo

Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương ra quân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018”

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương (CC.QLTT) vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018. Theo đó, Tháng hành động vì ATTP sẽ được triển khai từ ngày 15-4 đến 15-5 trong toàn tỉnh với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Chi cục QLTT đã chỉ đạo các Đội QLTT tập trung triển khai về công tác kiểm tra toàn diện trên địa bàn Tỉnh: Ở tuyến tỉnh, cử 01 Phó Chi cục trưởng và đại diện Đội QLTT số 9 tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành lập và chủ trì, đề xuất danh sách kiểm tra doanh nghiệp do ngành Công Thương được phân cấp quản lý, đồng thời Đội QLTT số 9 tiếp tục kiểm tra đối với các cửa hàng thuê mặt bằng kinh doanh thực phẩm trong các trung tâm thương mại, siêu thị, ; Ở tuyến huyện, các Đội QLTT chủ động phối hợp cơ quan Thú y, cơ quan Y tế tham mưu UBND cấp huyện thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành đồng thời tiến hành giám sát ô nhiễm thực phẩm gắn với kiểm tra, xử lý về ATTP với các đối tượng hoạt động kinh doanh tại các chợ.

Bên cạnh đó, triển khai công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm: Các Đội Quản lý thị trường thực hiện mua mẫu, test nhanh nhằm giám sát ô nhiễm thực phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;

Ngoài ra, Chi cục QLTT phối hợp cùng Báo, Đài thực hiện các chương trình, phóng sự, tiêu điểm có liên quan đến hoạt động kiểm tra về ATTP; tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quan định về bảo đảm ATTP; tập trung tuyên truyền cho các đối tượng kinh doanh mì sợi vàng, cương quyết đấu tranh chống hành vi bỏ chất cấm vào thực phẩm; cử đại diện lãnh đạo Chi cục tham gia giám sát hoạt động “Tháng hành động” và dự Lễ phát động “Tháng hành động” năm 2018;

Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5-2018 trên phạm vi toàn tỉnh./.

Tuấn Anh – Chi cục Quản lý thị trường.