logo

Chi cục QLTT: tổ chức Hội nghị tập huấn “Kiến thức an toàn thực phẩm và ghi chép ấn chỉ”

​Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; ngày 25/5/2018, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn “Kiến thức an toàn thực phẩm và ghi chép ấn chỉ của lực lượng Quản lý thị trường”. Dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Quản lý thị trường.

Chi cục QLTT: tổ chức Hội nghị tập huấn “Kiến thức an toàn thực phẩm và ghi chép ấn chỉ”

Buổi tập huấn do Ban Lãnh đạo Chi cục trực tiếp triển khai gồm có hai nội dung. Một số điểm mới có liên quan ngành Công Thương tại “Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật an toàn thực phẩm” so với Nghị định số 38/2012/NĐ-CP cũ, đã cắt giảm một số thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, một số thay đổi trong phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và trình bày một số lưu ý trong triển khai công tác thanh, kiểm tra về An toàn thực phẩm theo Nghị Định 15/2018/NĐ-CP…; Đồng thời thống nhất cách ghi chép ấn chỉ (các mẫu biên bản, quyết định) đã được sửa đổi bổ sung theo “Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018 của Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung mẫu Biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường”.

 Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức Chi cục đã nắm vững thêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn, thống nhất được cách ghi chép ấn chỉ mới đúng quy định và nắm bắt một số nội dung mới về an toàn thực phẩm; đồng thời, các tình huống cụ thể được trao đổi tại Hội nghị sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các cán bộ, công chức Chi cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong công tác chuyên môn.

Tuấn Anh - Quản lý thị trường.

Các bài viết đã đăng