logo

Bình Dương: Bình ổn thị trường sách năm 2018-2019

Các Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương và Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương về xác định giá bán hàng bình ổn thị trường sách giáo khoa năm học 2018-2019 của 2 công ty.

Công tác Bình ổn thị trường sách năm 2018 – 2019 vừa được Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương và Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương để xác định giá bán hàng và khối lượng hàng bình ổn đưa ra thị trường sách giáo khoa năm học 2018-2019 của 2 công ty.

Tại buổi làm việc, Hai công ty đã đưa ra giá bán hàng bình ổn gồm: Sách giáo khoa các cấp: giảm 10% so với giá bìa, mức giá bán bình ổn này được áp dụng từ ngày 17/4/2018 đến ngày 30/11/2018. Riêng tập và dụng cụ học sinh các loại được Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương giảm 15% so với giá thị trường tại thời điểm. Theo giá được duyệt bình ổn này chỉ áp dụng cho đối tượng được hưởng là người tiêu dùng, không áp dụng cho các đại lý.

Sau buổi làm việc, các thành viên đã ký biên bản thống nhất xác định giá bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương và Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương. Đồng thời Sở Công Thương sẽ có văn bản xác nhận chính thức cho hai công ty này. Kết thúc buổi làm việc, Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương và Công ty Cổ phần Sách – Thiết Bị Giáo Dục Bình Dương đã mời Đoàn tham quan kho, điểm đóng gói sách chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.

 

Thanh Tâm - P.QLTM-SCT.