logo

Sớm chi trả tiền từ mua điện mặt trời trên mái nhà

Kể từ ngày 25/04/2019, Điện lực Bình Dương đã có cơ sở pháp lý để chi trả tiền từ mua điện mặt trời trên mái nhà nhằm tiếp tục khuyến khích phát triển các dự án thời gian tới, phấn đấu đạt chỉ tiêu lắp mới 6.000kWp trong năm 2019.

Nhiều phương án giá bán điện

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, có hiệu thực thi hành kể từ ngày 25/4/2019. Ngày 23/4/2019, Công ty Điện lực Bình Dương đã ban hành văn bản số 1492/PCBD-KD về việc triển khai thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Văn bản nêu rõ việc tính toán phương án giá bán điện và cách thức thanh toán tiền điện cho các dự án điện mặt trời mái nhà. Về giá bán điện, các dự án điện mặt trời mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện (điện kế) đo đếm hai chiều.

Theo Công ty Điện lực Bình Dương, giá mua điện này được áp dụng đối với các dự án điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019. Trong đó, đối với các dự án trước ngày 01/01/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD). Đối với các dự án từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.096 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2017 là 22.425 đồng/USD). Và dự án từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 2.134 đồng/kWh (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD).

Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước).

Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành thương mại từ ngày 01/7/2019 trở về sau: thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản sau khi Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 hết hiệu lực.

Sơ đồ dự án điện mặt trời mái nhà

Thanh toán tiền điện bằng chuyển khoản

Theo tính toán của Điện lực Bình Dương, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn, hằng tháng Điện lực thực hiện nhận hóa đơn, kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn, hằng tháng, bộ phận Kinh doanh của Điện lực thực hiện lập bảng kê thanh toán tiền điện trên hệ thống CMIS, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt và chuyển sang bộ phận tài chính kế toán để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hằng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án, căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán” hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (trường hợp hộ gia đình không phát hành hóa đơn, nếu mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm được áp dụng mức thuế 2%, còn doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải chịu thuế).

Tiền điện được thanh toán bằng đồng Việt Nam và thanh toán bằng chuyển khoản (phí chuyển khoản do bên bán chịu).

Theo số liệu của Sở Công thương, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 83 tổ chức, cá nhân đã lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất là 1.171,27kWp,trong đó có 17 dự án 3 pha, 66 dự án 1 pha nối lưới điện quốc gia, do các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương quản lý vận hành.

Theo đánh giá của Sở Công thương, với thủ tục tháo gỡ vướng mắc cơ chế thanh toán tiền điện mặt trời như trên, hứa hẹn việc phát triển điện mặt trời mái nhàtrên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Theo quy định này, kể từ ngày 25/4/2019 lượng điện ghi nhận thời guan qua chưa thanh toán sẽ được ngành điện thanh toán đầy đủ cho các chủ đầu tư. Trước đó, lượng điện mặt trời phát lên lưới chỉ được ghi nhận chứ chưa có cơ sở thanh toán vì vướng thủ tục về thuế.

Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:

*Tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện: 19001006 và 19009000.

* Phòng Quản lý năng lượng Sở Công thương Bình Dương: 0274.3828351.

* Cá nhân:

- (Ông) Lê Hồng Khanh – Công ty Điện lực Bình Dương: 0913.143144.

- (Ông) Trần Công Danh – Sở Công thương Bình Dương: 0909.355256.

 

Nguồn: Công Danh - P.QLNL-SCT/ Báo Bình Dương online.

Các bài viết đã đăng