logo

Sở Công Thương: Tập huấn công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả

Sở Công Thương – Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả.

Nhằm trang bị thêm kiến thức về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả nói chung, công tác tiết kiệm điện nói riêng, sáng ngày 24/11/2017, tại Hội trường Văn phòng 2, Sở Công Thương – Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả cho các cán bộ huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm.

Tham dự buổi tập huấn gồm có Ông Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Ông Trần Công Danh – Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng hơn 100 cán bộ đến từ UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm.

Tại buổi tập huấn, Phòng Quản lý Năng lượng Sở Công Thương đã trình bày cụ thể những văn bản pháp luật quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thưc hiện, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Sở Công Thương cũng đề nghị các phòng Kinh tế phối hợp với Điện lực các huyện, thị xã, thành phố triển khai các văn bản pháp luật, đặc biệt là: Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Qua buổi tập huấn, Sở đã tuyên truyền, vận động các đơn vị triển khai các văn bản pháp luật đến các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách  nhà nước; các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và người dân.

Thanh Long - P.QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng