logo

​Sở Công thương: Họp thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110Kv An Lập, trạm biến áp Thanh An và đường dây đấu nối

Sáng 18-7, tại phòng họp A - Sở Công thương tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà đã chủ trì cuộc họp cùng các Sở, đơn vị liên quan về thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV An Lập, trạm biến áp 110kV Thanh An và đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Thanh An đến trạm biến áp 220kV Bến Cát.

Tham dự buổi họp có đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Lập, Công ty Điện lực Bình Dương, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 - Chi nhánh phía Nam.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì cuộc họp cùng các Sở, ngành tỉnh về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110Kv An Lập, trạm biến áp Thanh An và đường dây đấu nối

Công trình trạm biến áp 110kV An Lập, trạm biến áp 110kV Thanh An và đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Thanh An đến trạm biến áp 220kV Bến Cát phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-BCT ngày 03/02/2017.

Tại buổi làm việc, hội nghị thảo luận thống nhất chủ trương sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình để cung cấp điện cho Cụm công nghiệp An Lập, Cụm công nghiệp Thanh An thuộc địa bàn huyện Bàu Bàng và khu vực lân cận nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, san sẻ phụ tải, chống quá tải, giảm tổn thất điện năng và ổn định hệ thống điện.

Trạm biến áp 110kV An Lập dự kiến đặt tại khu đất quy hoạch đã bố trí sẵn của Cụm công nghiệp An Lập, huyện Dầu Tiếng. Công suất 2 x 40 MVA, diện tích dự kiến khoảng 3.551m2.

Trạm biến áp 110kV Thanh An dự kiến lắp đặt tại lô đất 3A, giáp đường tỉnh 744 (hiện đang là đất trồng cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quản lý). Công suất 2 x 40 MVA, diện tích dự kiến khoảng 3.550m2.

Đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Thanh An đến trạm biến áp 220kV Bến Cát đi qua địa bàn huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng, dự kiến dài khoảng 24km.

Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ có thỏa thuận của chủ đầu tư và địa phương, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn: Thanh Long – Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn-SCT.

Các bài viết đã đăng