logo

Sở Công Thương chủ trì: họp thỏa thuận hướng tuyến mới đường dây Phú Giáo – Uyên Hưng và Xây dựng mới đường dây Bình Hòa - Gò Đậu

Ngày 27/9/2017, tại Văn phòng Sở Công Thương, ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị liên quan về việc thỏa thuận địa hướng tuyến đường dây 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng và Xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 220kV Bình Hòa đến TBA 110kV Gò Đậu.

Tham dự buổi họp có đại diện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo và Chi nhánh Điện cao thế Bình Dương, Công ty Điện lực Bình Dương, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3, Công ty Tư vấn điện miền Nam.

 

Việc đầu tư đường dây 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng là cần thiết, đường dây này sẽ nâng độ tin cậy và linh hoạt cung cấp điện cho trạm 110/22kV Phú Giáo, đồng thời truyền tải công suất từ trạm 220/110kV Uyên Hưng đến trạm 110/22kV Vĩnh Hòa và Bình Tân trong tương lai. Xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 220kV Bình Hòa đến TBA 110kV Gò Đậu nhằm cấp điện an toàn và tin cậy cho phụ tải cho thành phố Thủ Dầu Một và khu vực lân cận, tạo kết lưới hệ thống điện 110kV hoàn chỉnh, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực.

Hướng tuyến đường dây 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất chủ trương tại văn bản số 2908/UBND-KTN ngày 26/8/2015, nhưng do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù nên phải điều chỉnh lại. Do đó, Đơn vị tư vấn đề xuất hướng tuyến mới với chiều dài tuyến khoảng 23,5km, dự kiến sẽ đi qua địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo, trong đó chủ yếu đi qua phần đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Công trình xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 220kV Bình Hòa đến TBA 110kV Gò Đậu theo đề xuất của đơn vị vấn dự kiến dài khoảng 4km, đi qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Sau khi các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, bổ sung bản vẽ mặt bằng hướng tuyến có thỏa thuận của chủ đầu tư và địa phương, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thanh Long - P.QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng