logo

Sở Công thương Bình Dương họp lấy ý kiến tham mưu chủ trương khảo sát điện mặt trời trên mái nhà

Sáng ngày 15-7, Sở Công thương tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương khảo sát, đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà tại các trường học và cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex.

Thực hiện Công văn số 890/VPUB-KTN ngày 27/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex về khảo sát, đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các trường học và cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Công thương đã tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương. Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (Công ty Gelex) giới thiệu về phương án khảo sát và hình thức đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Đại biểu nghe Công ty Gelex giới thiệu về phương án khảo sát và hình thức đầu tư các dự án điện mặt trời trên mái nhà

- Công tác khảo sát: Kết cấu mái nhà (tính toán kết cấu, tải trọng và biện pháp gia cố); xác định các vật thể gây đổ bóng; nghiên cứu hồ sơ thiết kế xây dựng; nhu cầu sử dụng điện và khả năng đấu nối; dự kiến công suất lắp đặt.

- Hình thức đầu tư: Tùy thuộc vào kết quả khảo sát và đặc điểm của từng dự án, Công ty Gelex sẽ có đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp như thuê các mái nhà, thực hiện đầu tư hệ thống điện mặt trời và bán toàn bộ điện sản xuất từ hệ thống lên lưới điện quốc gia hoặc bán một phần điện cho trường học, cơ sở công lập và bán phần điện dư lên lưới điện quốc gia.

Sau khi thảo luận, các đại biểu dự họp đều có nhận xét tích cực về phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Gelex được tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng mái nhà của các trường học và cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công thương kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công thương cho biết, nếu phát triển hiệu quả các dự án điện mặt trời trên mái nhà trong thời gian tới, Bình Dương không chỉ thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời của nhà nước, mà bản thân người dân và các cơ quan đơn vị còn được sử dụng nguồn năng lượng sạch, ổn định, an toàn; không tốn chi phí đầu tư ban đầu; được cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt, quản lý, giám sát, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống; được hưởng mức giá cố định trong suốt thời gian vận hành (tối đa 20 năm) và thấp hơn so với giá điện lưới có xu hướng tăng mỗi năm. Sở Công thương thống nhất ý kiến của các đại biểu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Gelex được tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng mái nhà của các trường học và cơ sở công lập trên địa bàn trong thời gian tới./.

Thông tin liên hệ, giải đáp về phát triển các dự án điện mặt trời:

* Sở Công thương tỉnh Bình Dương: 0274.3828348.

* (Hoặc) ông Trần Công Danh: 0909.355256; Email: danhtc@binhduong.gov.vn.

Công Danh – Văn Phòng Sở-SCT.

Các bài viết đã đăng