logo

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017. Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương đã thực hiện kiểm tra 37 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện theo quy định của Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Qua công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp cho thấy: đa số các doanh nghiệp đều có thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 06/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ như: sử dụng các loại đèn chiếu sáng tiết kiệm (LED), lắp đặt biến tần cho các động cơ điện có tải biến thiên, hạn chế các máy móc, thiết bị điện chạy không tải, non tải.... Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của các doanh nghiệp chưa cụ thể bằng văn bản và đặt ở những nơi dễ thấy, dễ đọc cho người lao động biết và thực hiện. Về thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì đa số các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt, chỉ có 11/36 doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm/lần, đã chỉ định người quản lý năng lượng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng định kỳ, còn lại 25 doanh nghiệp chưa thực hiện các quy định này. Công tác an toàn điện tại các doanh nghiệp chỉ chú trọng đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị  định kỳ để đảm bảo cho hoạt động sản xuất; có xây dựng quy trình vận hành tại các thiết bị điện, trang bị bảo hộ lao động cho người làm việc tiếp xúc với điện, có lập sổ nhật ký vận hành tại các vị trí tủ điện chính, trạm điện có gắn biển cảnh báo nguy hiểm “Điện áp cao”, có nội quy phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên việc thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện, Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện,  Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối, thì một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt như: chưa ban hành các quy định sử dụng điện an toàn, quy trình xử lý sự cố về điện để áp dụng trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng người lao động chưa được tập huấn, sát hạch và được cấp thẻ an toàn điện; chưa thực hiện thí nghiệm các thiết bị điện trên lưới phân phối theo quy định.

Một số hình ảnh công tác của đoàn kiểm tra:

Nguyên nhân mà các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt là do thời gian qua công tác kiểm tra của Sở Công Thương chủ yếu là nhắc nhỡ, hướng dẫn, chưa áp dụng biện pháp chế tài nên các doanh nghiệp còn lơ là trong việc chấp hành pháp luật. Mặc dù có thực hiện tiết kiệm điện, nhưng đa số các doanh nghiệp đều chưa hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có doanh nghiệp còn hiểu sai quy định sử dụng điện tiết kiệm là hạn chế sử dụng điện hoặc có doanh nghiệp còn cho rằng đã thực hiện tiết kiệm điện tối đa rồi không còn có thể tiết kiệm hơn được nữa, mà chưa hiểu được tiết kiệm điện là sử dụng điện đúng mục đích, đạt hiệu quả nhất và hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện vô công (thiết bị vận hành nhưng không có sản phẩm). Do đó đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất theo chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các biện pháp an toàn điện theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương về công tác an toàn điện. 

Căn cứ kết quả kiểm tra trên. Sở Công Thương đã tiến hành xử lý các doanh nghiệp còn sai phạm và thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Điện lực; lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: đối với những doanh nghiệp mới được kiểm tra lần đầu Đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở và cho doanh nghiệp cam kết khắc phục các sai phạm và thiếu sót trong thời hạn từ 60 đến 90 ngày. Riêng đối với 05 doanh nghiệp đã được kiểm tra từ lần thứ hai, nhưng vẫn không thực hiện đúng các quy định của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nên Đoàn kiểm tra của Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu trình đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về các hành vi: không thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3năm/lần; không chỉ định người quản lý năng lượng, không báo cáo tình hình sử dụng năng lượng cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương định kỳ hàng năm theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng người lao động chưa được tập huấn, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở Công Thương cũng nhận được những phản ảnh, kiến nghị của các doanh nghiệp về việc Ngành điện ngừng, giảm mức cấp điện theo kế hoạch nhưng không thông báo kịp thời để doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian sản xuất, đồng thời hạn chế tình trạng nhá điện gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Cụ thể là các doanh nghiệp sản xuất trong ngành: luyện kim, nhựa, thực phẩm,..việc thiếu điện dễ bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và làm tăng chi phí sản xuất.

Qua kết quả kiểm tra và phản ảnh của các doanh nghiệp. Sở Công Thương cũng đã ghi nhận và có đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo ngành điện có giải pháp cấp điện ổn định để hạn chế tổn thất cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng điện tiết kiệm và an toàn điện của các doanh nghiệp./. 

Thanh Hải - Thanh Tra Sở.

Các bài viết đã đăng