logo

Hoạt Động Kiểm toán năng lượng 6 tháng đầu năm 2017

Bình Dương là một trong số các tỉnh, thành có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh trong cả nước. Do đó việc sử dụng nguồn năng lượng lớn (đặc biệt là điện năng) là điều không thể thiếu. Thực hiện Quyết định 1357/QĐ-TTg  của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2015, thì hiện tại tỉnh Bình Dương hiện có 217 cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về lĩnh vực Kiểm toán năng lượng (KTNL) trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) phối kết hợp với các đơn vị, phòng ban có liên quan đến vấn đề năng lượng thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp hiểu đúng và hiểu rõ những yêu cầu mà Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định. Đồng thời hướng dẫn và đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Song song đó, đế đáp ứng nhu cầu KTNL, Trung tâm đã không ngừng bổ sung nguồn nhân lực và chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ thực hiện kiểm toán năng lượng. Đến nay, với đội ngũ kiểm toán viên năng lượng có đủ kinh nghiệm Trung tâm đã thực hiện KTNL cho hơn 70 doanh nghiệp ở các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

Với nhiệm vụ được giao trong năm 2017, là tăng cường công tác phối kết hợp thực hiện KTNL cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Trung tâm đã tích triển khai thực hiện, kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm thực hiện kiếm toán cho 9/16 doanh nghiệp, đạt 56% kế hoạch đề ra. Số lượng doanh nghiệp tham gia KTNL lần này đều ở các ngành: Thép, Dệt - May, Giày – Da, Giấy, Nhựa, Gốm sứ, Gỗ….. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền về thực hiện TKNL có tác dụng tích cực đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện KTNL góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu./.

Thực hiện KTNL tại doanh nghiệp

P.TKNL&SXSH- TTKC.

Các bài viết đã đăng