logo

Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2019

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-BCT ngày 12 tháng 02 năm 2019 về ban hành khung giá phát điện năm 2019

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-BCT ngày 12 tháng 02 năm 2019 về ban hành khung giá phát điện năm 2019.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 281/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện năm 2019

Theo đó, khung giá phát điện năm 2019 áp dụng tuỳ thuộc vào loại hình, công nghệ phát điện; cụ thể:

Thứ nhất, đối với nhà máy nhiệt điện than, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho than nhập khẩu công suất tinh 1x600 MW là 1.896,05 đồng/kWh. Mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh 2x600MW là 1.677,02 đồng/kWh.

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2019 bao gồm: Suất tiêu hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/kWh (công suất tinh 1x600MW); 0,474 kg/kWh (công suất tinh 2x600MW). Nhiệt trị than: 4.797 kcal/kg. Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 1.737.978 đồng/tấn (than nhập khẩu). Tỷ giá đồng/USD là 23.350.

Thứ hai, đối với nhà máy thủy điện, mức trần của khung giá điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) là 1.110 đồng/kWh.

Khung giá phát điện năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019./.

Nguồn tin: Minh Hằng – TTXTĐT,TM&PTCN.

Các bài viết đã đăng