logo

Bình Dương: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Vừa qua, ngày 08/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng Ban là ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Trung Thu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương, cùng 21 thành viên là lãnh đạo của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm 23 tổ viên, trong đó ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương là Tổ trưởng, ông Lê Hồng Khanh – Trưởng phòng Kiểm tra, Giám sát - Mua bán điện, Công ty Điện lực Bình Dương là Tổ phó.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Công thương, có trụ sở đặt tại Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Công thương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra các ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Điều hành cung cấp điện các tháng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Bình Dương, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

Nguồn: Thanh Long - P.QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng