logo

Quản lý năng lượng

Sở Công Thương chủ trì: họp thỏa thuận hướng tuyến mới đường dây Phú Giáo – Uyên Hưng và Xây dựng mới đường dây Bình Hòa - Gò Đậu

02/10/2017

Ngày 27/9/2017, tại Văn phòng Sở Công Thương, ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị liên quan về việc thỏa thuận địa hướng tuyến đường dây 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng và Xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 220kV Bình Hòa đến TBA 110kV Gò Đậu.

Những quy định cấm trong sử dụng, sản xuất và tiêu thụ thiết bị điện

19/07/2017

Những thiết bị điện không được nhập khẩu, sản xuất, sử dụng theo quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Trong tương lai gần, Việt Nam vẫn cần nhiệt điện than

14/07/2017

Trong tương lai gần, Việt Nam vẫn cần nhiệt điện than