logo

Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 dừng hoạt động

Vừa qua, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 với nội dung như sau:

Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 có địa chỉ trụ sở chính tại nhà Q7, ngách 495/7 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Nguyễn Văn Quân - Chức vụ: Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 0914368999. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 043/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ 04 ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 18/7/2019, các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan đến Công ty nêu trên có trách nhiệm thông báo tới Sở Công thương các tỉnh, thành phố hoặc Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cụ thể “hoàn thành thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp”. Để Sở Công thương tổng hợp gửi đến Cục Canh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề nghị Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 giải quyết các quyền lợi có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của mình.

Trước đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: 23B, Ngõ 81 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Nguyễn Thái Dương - Chức vụ Giám đốc.

Trong trường hợp không có thông báo nào của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan gửi tới Sở Công thương; Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên thì Bộ Công Thương sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ đúng theo quy định./.                                                                                                

Nguồn: Nguyên Trân - P. QLTM-SCT.

Các bài viết đã đăng