logo

Tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho công ty TNHH Uni-president Việt Nam

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định 6410/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

​Ngày 27/7/2017, Sở Công Thương (phòng Quản lý Công nghiệp) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tiến hành tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho gần 200 người lao động sản xuất, chế biến thực phẩm trực tiếp trong Công ty.

Ông Nguyễn Thành Danh – PCCT. CC QLTT đang phổ biến kiến thức về ATTP cho học viên

Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe Ông Nguyễn Thành Danh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường phổ biến các nội dung của các Luật, Nghị định, Thông tư quy định đến điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời các học viên cũng được nghe những kiến thức bổ ích về các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm, cách nhận biết và phòng ngừa một số thực phẩm gây ngộ độc thường gặp và được hướng dẫn cụ thể về cách lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm đúng quy định.

Việc kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 30 câu, trong đó có 20 câu về nội dung kiến thức chung, 10 câu về nội dung kiến thức chuyên ngành, thời gian làm bài kiểm tra 45 phút.  

Học viên làm bài kiểm tra sau buổi tập huấn

Sau 03 ngày kiểm tra Sở Công Thương sẽ tổ chức cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành và thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 03 năm kể từ ngày cấp./.

Anh Thư - QLCN.

Các bài viết đã đăng