logo

Sở Công Thương: tổ chức Hội nghị triển khai quy định mới chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Ngày 23/11/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu đến từ các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một số nội dung chính của Nghị định được triển khai tại Hội nghị như: Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm; phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất; huấn luyện an toàn với hóa chất…

Ông Phan Hồng Việt – Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường phát biểu tại buổi Hội nghị

Hội nghị nhấn mạnh những điểm mới của Nghị định 113/2017/NĐ-CP so với Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP mà nội dung mang tính cải tiến tạo thuận lợi tích cực cho các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hóa chất như: quy định về quản lý hỗn hợp chất trong đó lấy hệ thống phân loại hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS - Globally Harmonized System) làm cơ sở phân loại hóa chất, quy định về lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, điều kiện về san chiết, đóng gói hóa chất.

Ông Trịnh Hữu Thuận – PTP Kỹ thuật An toàn Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, tại Hội nghị có 02 bài tham luận của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam và Công ty TNHH Kurabe Industrial Việt Nam chia sẽ về kinh nghiệm trong quản lý hóa chất tai doanh nghiệp, đồng thời qua đó cũng đã trình bày những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Ông Trần Trọng Quang – Cán bộ phụ trách an toàn môi trường Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam trình bày tham luận tai Hội nghị

Ông Phạm Công Thức – Công ty TNHH Kurabe Industrial VN trình bày tham luận

Hội nghị cũng đã tập trung dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều Hội nghị để triển khai đến các doanh nghiệp chưa tham dự đợt này đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore để triển khai rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp này nắm bắt kịp thời nội dung Nghị định để thực hiện công tác quản lý hóa chất theo đúng quy định pháp luật./. 

Hữu Thuận - P.KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng