Sở Công thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hóa chất

Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu đến từ 70 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại Hội nghị, Sở Công thương đã phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực từ đầu năm 2018 như: Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Thông tư 32/2017/TT-BCT; đồng thời hướng dẫn thực hiện phân loại hỗn hợp chất bằng phần mềm GHS TOOLS.

Một số nội dung chính của Nghị định và Thông tư được triển khai tại Hội nghị như: Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm; phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất; huấn luyện an toàn với hóa chất…

Ông Trịnh Hữu Thuận – PTP Kỹ thuật An toàn Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp phân loại hỗn hợp chất bằng phần mềm GHS TOOLS

Hội nghị nhấn mạnh những điểm mới của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Thông tư số 32/2017/TT-BCT so với Nghị định 108/2008/NĐ-CP, Nghị định 26/2011/NĐ-CP, Thông tư 28/2010/TT-BCT, Thông tư 40/2011/TT-BCT, Thông tư 20/2013/TT-BCT, Thông tư 36/2014/TT-BCT,… mà nội dung mang tính cải tiến tạo thuận lợi tích cực cho các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hóa chất như: quy định về quản lý hỗn hợp chất trong đó lấy hệ thống phân loại hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS - Globally Harmonized System) làm cơ sở phân loại hóa chất, quy định về lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, điều kiện về san chiết, đóng gói hóa chất.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về báo cáo hóa chất định kỳ qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được áp dụng thực hiện từ ngày 31/7/2018 tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn. Hội nghị cũng đã tập trung dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều Hội nghị để triển khai đến các doanh nghiệp chưa tham dự đợt này và đợt cuối năm 2019 nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời nội dung văn bản pháp luật để thực hiện công tác quản lý hóa chất theo đúng quy định pháp luật./.

Hồng Tú - P.KTAT-SCT