logo

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13/01/2011

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông tư Quy định Công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

07/01/2011

Trong thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thương mại tăng nhanh kèm theo đó là các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn trong các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt với ngành Công Thương là ngành sử dụng nhiều máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ với thông số kỹ thuật cao.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 08/2/2010 của Bộ Công Thương về bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

11/03/2010

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường; Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định sau: