logo

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Quy định giới hạn một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

15/08/2011

Ngày 10/8/2011, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

24/06/2011

Bộ Công thương vừa ban hành QCVN 02:2011/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BCT

Từ ngày 22 tháng 7 năm 2011, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Amoniac (NH3) là 0%

17/06/2011

Ngày 07 tháng 6 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2011/TT-BTC về việc Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00

Cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời

15/06/2011

Ngày 26 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc Ban hành danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP

15/04/2011

Ngày 08/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Công an tỉnh Bình Dương tạm ngưng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 21/5/2011 đến hết ngày 23/5/2011

13/04/2011

Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tình hình thực hiện đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/03/2011

Ngay từ khi đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Chính phủ phê duyệt ngày 04/12/2008 tại Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Bộ Công Thương quyết định bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

17/02/2011

Ngày 11 tháng 02 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 0836/QĐ-BCT về bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

15/02/2011

Ngày 28 tháng 01 năm 2011 Bộ Công Thương ban hành quyết định 0540/QĐ-BCT của Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 và vai trò của Bộ Công Thương

10/02/2011

Nhằm thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 trong đó khẳng định vai trò của Bộ Công Thương trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện Quy hoạch với những nội dung cụ thể như sau: