logo

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Bình Dương làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp

04/04/2018

Hội nghị về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 được Sở Công Thương tổ chức ngày 30/3/2018 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ Thông tư quy định mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt trong sản phẩm dệt may

22/03/2018

Ngày 20/3/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho các Sở Công Thương và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dệt may. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.

Hướng dẫn thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định hiện hành

08/03/2018

Nhằm triển khai thực hiện tốt quy định về xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (sau đây được gọi tắt là Biện pháp) tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

Hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

08/03/2018

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

08/03/2018

Nhằm triển khai thực hiện tốt quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện công nghiệp tại định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

05/03/2018

Ngày 25/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.

Bình Dương: Tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

09/02/2018

Ngày 03/01/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 14/SCT-KTAT nhằm tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Sở Công Thương Bình Dương tổ chức huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất

04/01/2018

Ngày 28 và 29/12/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Lữ Đoàn phòng hóa 87 – Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất.

Sở Công Thương: tổ chức Hội nghị triển khai quy định mới chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

27/11/2017

Ngày 23/11/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Từ ngày 25/11/2017, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ do doanh nghiệp ra quyết định ban hành

16/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.