logo

Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về Kỹ thuật an toàn và Bảo vệ môi trường năm 2017

Sáng ngày 18/8/2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về Kỹ thuật an toàn và Bảo vệ môi trường năm 2017 với sự tham gia của đại diện các Sở Công Thương khu vực miền Nam, các trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn và đại diện của một số doanh nghiệp có liên quan. Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Trần Văn Lượng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Dương tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến về nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực quản lý Kỹ thuật an toàn và Bảo vệ môi trường của ngành công thương. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường đã hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời trọng tâm vào các văn bản mới ban hành như: Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và yêu cầu của pháp luật, cách thức triển khai quản lý, đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại trong doanh nghiệp. 

Qua Hội nghị đã giúp cho các đại biểu tham dự nắm vững nội dung, trình tự thủ tục và cách thức tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Công Thương về quản lý  
Kỹ thuật an toàn và Bảo vệ môi trường của ngành công thương tại địa phương./.
 

Hồng Việt - KTAT-MT.

Các bài viết đã đăng