Bộ Công Thương công bố các mặt hàng không phải kiểm tra chuyên ngành

Hình ảnh minh họa khi Doanh nghiệp đi làm thủ tục thông quan tại văn phòng Hải quan

Vừa qua, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 765/QĐ-BCT công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Qua đó, các tổ chức, cá nhân khi thông quan hàng hóa không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại các phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này, cụ thể: Danh mục các sản phẩm thép kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn cơ sở, Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn của các nước và tiêu chuẩn quốc tế(Phụ lục 1.1); Danh mục các sản phẩm thép kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam, Tiêu chuẩn quốc gia của nước xuất khẩu(Phụ lục 1.2); Danh mục sản phẩm dệt may kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộn Azo (Phụ lục 1.3).

Quyết định số 765/QĐ-BCT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019./.

Nguồn: Việt Vũ - P.KTATMT-SCT