logo

Bình Dương: Tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 03/01/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 14/SCT-KTAT nhằm tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Bình Dương, các doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và các cơ sở dịch vụ thuộc ngành Công Thương quản lý thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, Tăng cường thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; tiến hành tự kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, khả năng hoạt động của hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã xây dựng, lắp đặt và năng lực ứng phó của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; sửa chữa, lắp đặt, mua sắm, trang bị bổ sung đầy đủ các phương tiện để ứng phó hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Thứ hai, Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các kho chứa thuốc nổ, kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên, nhiên liệu, vật tư dễ cháy nổ, cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh, cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ cháy nổ, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; tiến hành sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thông thoáng lối đi, lối thoát hiểm; đảm bảo đường đi cho các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận hiện trường và nguồn nước chữa cháy tại chỗ; tăng cường tự kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; tổ chức thường trực bảo vệ và tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày.

Thứ ba, Các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương không được phép tiến hành nổ mìn từ ngày 07/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018; đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra và quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị trước, trong và sau ngày nghỉ Tết.

Thứ tư, Điện lực tỉnh Bình Dương tăng cường tuyên truyền công tác an toàn và tiết kiệm trong sử dụng điện; có các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cung cấp điện thường xuyên,  liên tục trong dịp Tết Nguyên đán.

Để tăng cường công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trong ngành Công Thương, Sở đề nghị các Cụm công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp, các Trung tâm thương mại, Chợ và các cơ sở dịch vụ thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên./.

Hồng Việt - P.KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng