logo

Bình Dương làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp

Hội nghị về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 được Sở Công Thương tổ chức ngày 30/3/2018 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành có liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và đại diện của 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về tình hình quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và báo cáo tổng kết công tác giám sát các ảnh hưởng do nổ mìn năm 2017 cho thấy: Các doanh nghiệp hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh đều có ý thức chấp hành pháp luật về quản lý VLNCN một cách đầy đủ và tự giác; các mỏ sử dụng VLNCN để khai thác đá đều xây dựng phương án giám sát phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và tình hình thực tế của đơn vị. Định kỳ các doanh nghiệp thực hiện việc tổ chức giám sát nổ mìn để xác định khả năng ảnh hưởng do nổ mìn đến môi trường và các công trình lân cận trong khu vực. Qua đó, đánh giá, so sánh kết quả đo đạc được với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (QCVN 02:2008/BCT); làm cơ sở để xem xét, điều chỉnh kịp thời những thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn bảo vệ môi trường nói chung và các công trình cần bảo vệ trong khu vực nói riêng. Đối với những mỏ nằm trong khu vực đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư tập trung cao, công tác giám sát chấn động nổ mìn có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, tổ dân phố, phòng môi trường các huyện, thị có hoạt động VLNCN. Do làm tốt công tác giám sát nên năm 2017 khiếu nại của nhân dân về ảnh hưởng của nổ mìn hầu như không xảy ra; có trường hợp có khiếu nại, qua giám sát cũng đã xác định không phải do nguyên nhân từ hoạt động nổ mìn.

Công tác sử dụng VLNCN được các doanh nghiệp thực hiện đúng theo phương án nổ mìn đã xây dựng; việc thi công khoan nổ mìn theo trình tự và đảm bảo an toàn; công tác điểm hỏa, tổ chức cảnh giới được tổ chức chặt chẽ; khu vực có nhiều mỏ hoạt động đều có văn bản thể hiện sự liên hệ, phối hợp trong công tác nổ mìn và việc tổ chức thực hiện tốt. Chỉ huy nổ mìn, công nhân nổ mìn và những người tiếp xúc với VLNCN đều được đào tạo và tập huấn định kỳ theo quy định.

Các hộ chiếu nổ mìn được thiết kế đảm bảo yêu cầu kĩ thuật thi công khai thác đá, việc sử dụng số vi sai ngày càng nhiều góp phần giảm thiểu chấn động nổ mìn; kỹ thuật trong nổ mìn phi điện ở một số doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao công tác an toàn trong nổ mìn cũng như giảm thiểu chấn động về môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ nổ mìn phi điện và tăng cường các giải pháp kỹ thuật khác như: sử dụng thuốc nổ thân thiện với môi trường (Anfo, Nhũ tương), hạn chế sử dụng thuốc nổ AD1, sử dụng bua nước, tưới nước bãi mìn, nạp thuốc nổ vào ống nhựa hoặc bơm hút nước lỗ khoan đã góp phần hạn chế đáng kể những tác động tiêu cực tới môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh khu vực khai thác mỏ có sử dụng VLNCN.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện một số Sở, ngành và doanh nghiệp đã thảo luận về nội dung tăng cường công tác quản lý  an toàn trong sử dụng VLNCN; công tác công tác đổi mới công nghệ; công tác ổn định bờ mỏ trong nổ mìn;  công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; công tác phòng ngừa mất mát, thất thoát và sự cố về VLNCN.

Các đại biểu tham dự nhất trí cao với đánh giá của Sở Công Thương trình bày tại Hội nghị: Do làm tốt công tác quản lý Nhà nước về VLNCN nên trong những năm qua các hoạt động về VLNCN trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Công Thương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong công tác quản lý và đảm bảo an toàn về VLNCN; những kết quả đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy trong năm 2018.

Hồng Việt - P.KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng