logo

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Từ ngày 25/11/2017, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ do doanh nghiệp ra quyết định ban hành

16/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm sóat tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17/07/2017

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có thông tin phát hiện các “Xưởng sản xuất ma túy” tại một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Qua khám xét tại các xưởng sản xuất, lực lượng công an đã thu giữ được các hóa chất, tiền chất công nghiệp phục vụ cho việc sản xuất ma túy tổng hợp.

Tăng cường phát triển vật liệu xây không nung

13/07/2017

Phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) ngoài việc tiết kiệm tài nguyên đất, tận dụng được phế thải, giảm phát thải khí nhà kính, còn góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Bộ Công Thương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

30/06/2017

Ngày 28/6/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tăng cường công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/06/2017

Ngày 01/6/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo về công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.