Sở Công Thương Bình Dương

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Tăng cường công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/06/2017

Ngày 01/6/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo về công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tăng mức phạt lên đến 200 triệu đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

31/05/2017

Đó là một trong những quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP.

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất dành cho đối tượng quản lý

22/05/2017

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất – Cục Hóa chất tổ chức khóa Huấn luyện Kỹ thuật An toàn hóa chất dành cho lãnh đạo và người quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary.

20/04/2017

Căn cứ Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổ chức kiểm tra sát hạch kỹ thuật an toàn hóa chất cho Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam và Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát

18/04/2017

Theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 về việc Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; Người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại Công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất

Sở Công Thương: tổ chức kiểm tra sát hạch kỹ thuật an toàn hóa chất cho Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

16/03/2017

Ngày 10/3/2017, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ phối hợp với Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tiến hành tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025

03/03/2017

Ngày 13/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg về việc phê duyêt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

Sở Công Thương: Tổ chức kiểm tra sát hạch kỹ thuật an toàn hóa chất cho Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam

01/03/2017

Theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 về việc Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; Người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại Công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí là 05 ngày

04/01/2017

​Kể từ ngày 01/01/2017, Thông tư 11/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/6/2016 về hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí bắt đầu có hiệu lực.

Sở Công Thương: Thanh tra công tác an toàn của các trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

14/11/2016

Ngày 17-10-2016, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương ban hành Quyết định số 209/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn tại các trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG trên địa bàn tỉnh.

Công nghiệp

Thông báo