logo

Kỹ thuật an toàn - môi trường

Sở Công Thương Bình Dương tổ chức huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất

04/01/2018

Ngày 28 và 29/12/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Lữ Đoàn phòng hóa 87 – Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất.

Sở Công Thương: tổ chức Hội nghị triển khai quy định mới chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

27/11/2017

Ngày 23/11/2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Từ ngày 25/11/2017, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ do doanh nghiệp ra quyết định ban hành

16/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm sóat tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17/07/2017

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có thông tin phát hiện các “Xưởng sản xuất ma túy” tại một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Qua khám xét tại các xưởng sản xuất, lực lượng công an đã thu giữ được các hóa chất, tiền chất công nghiệp phục vụ cho việc sản xuất ma túy tổng hợp.

Tăng cường phát triển vật liệu xây không nung

13/07/2017

Phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) ngoài việc tiết kiệm tài nguyên đất, tận dụng được phế thải, giảm phát thải khí nhà kính, còn góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển bền vững.