logo

Trung tâm Khuyến Công: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong khâu hoàn thiện sản phẩm mây tre lá

Sáng ngày 22/12/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phối hợp với Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong khâu hoàn thiện sản phẩm mây tre lá” tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Thời gian thực hiện đề án từ tháng 9 đến tháng 12/2017.

Sau thời gian triển khai thực hiện, sáng ngày 22/12/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Tham dự buổi nghiệm thu có Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương, đại diện phòng Kinh tế Tân Uyên, đại diện UBND phường Uyên Hưng, Lãnh đạo Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất cùng với các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quang - TP.Quản lý công nghiệp phát biểu tại lễ nghiệm thu

Sau hơn 20 xây dựng và phát triển sản xuất, Hợp tác xã mây tre lá Ba Nhất nhận thấy máy móc thiết bị hiện hữu đã lạc hậu, lỗi thời, năng suất thấp,..nên đơn vị đã mạnh dạn xây dựng phương án mở rộng, nâng cấp máy móc, trang thiết bị sản xuất và được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí Khuyến công địa phương (tổng kinh phí thực hiện dự án 533 triệu đồng) để đầu tư mới cụm máy móc thiết bị trong khâu hoàn thiện sản phẩm. Cụm máy móc thiết bị bao gồm: Máy móc thiết bị công đoạn xịt nước (rửa), xịt keo sản phẩm; Máy móc thiết bị phun sơn dạng xử lý khô. Cụm máy móc thiết bị giúp cho hợp tác xã tăng năng suất sản xuất 10%, đồng thời tăng doanh thu là 5% và thời gian sản xuất ra sản phẩm sẽ rút ngắn khoảng 30% so với trước đây.

Đề án triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Thông qua đề án đã kịp thời động viên, khuyến khích hỗ trợ đơn vị có sản phẩm công nghiệp thôn tiêu biểu (Hợp tác xã Ba Nhất có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tỉnh, cấp khu vực năm 2016 và cấp quốc gia năm 2015) ứng dụng máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, giảm chi phí và giá thành sản phẩm. Từ đó, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Máy móc thiết bị công đoạn xịt nước (rửa), xịt keo sản phẩm

Nguồn: Hữu Lợi - TTKC.

Các bài viết đã đăng