logo

Tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện Bắc Tân Uyên

Thực hiện quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Chiều ngày 30/6/2017, tại Hội trường UBND huyện Bắc Tân Uyên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Trung tâm) phối hợp với phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lớp tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện

Thực hiện quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Chiều ngày 30/6/2017, tại Hội trường UBND huyện Bắc Tân Uyên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN (Trung tâm) phối hợp với phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lớp tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Đến dự buổi tập huấn có bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm, cán bộ phụ trách Khuyến công, cùng khoảng 100 đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện.

Mở đầu buổi tập huấn, Bà Nguyễn Thúy Hằng đã giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành, phát triển, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Tình hình sử dụng kinh phí qua các năm, báo cáo những đóng góp của hoạt động Khuyến công trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm – Báo cáo viên

Đi vào nội dung chính của buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên của Trung tâm giới thiệu và phổ biến một số nội dung của: Nghị định 45/2012/NĐ - CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 36/2015/QĐ - UBND ngày 7/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công.

Kết thúc buổi tập huấn, Trung tâm đã nhận sự phản hồi tích cực thông qua nhiều câu hỏi, thắc mắc của học viên, các câu hỏi được Bà Nguyễn Thúy Hằng giải đáp tận tình thỏa đáng. Các cơ sở công nghiệp nông thôn cũng mong muốn sẽ được thụ hưởng chính sách Khuyến công trong thời gian sắp tới.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu bế mạc buổi tập huấn, bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên đề nghị các cán bộ phụ trách Khuyến công tiến hành rà soát nhu cầu thụ hưởng chính sách Khuyến công của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phụ trách, nghiên cứu các nghị định, thông tư, hướng dẫn về chính sách Khuyến công mà Trung tâm đã cung cấp từ đó phối hợp tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện có hiệu quả ở địa phương mình, góp phần thực hiện thành công Chương trình khuyến công giai đoạn 2017-2020, cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tận dụng triệt để những chính sách ưu đãi của Trung ương, cũng như địa phương đối với địa bàn mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn như huyện Bắc Tân Uyên./.

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng