logo

Sở Công Thương: học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Long An và Hậu Giang

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã tổ chức đoàn công tác đến trao đổi và học tập kinh nghiệm tại hai tỉnh Long An và Hậu Giang.

Thực hiện công tác khuyến công địa phương năm 2018, nằm trong chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã xây dựng đề án học tập kinh nghiệm về công tác duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động cộng tác viên khuyến công tại hai tỉnh Long An và Hậu Giang.

Đoàn công tác do bà Phan Thị Khánh Duyên làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng của Trung tâm và 10 cộng tác viên khuyến công trong năm 2018, từ 17- 18/5/2018. Trong thời gian làm việc, đoàn đã nhận được sự trao đổi nhiệt tình, cởi mở, thân thiện từ Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của tỉnh Long An, Hậu Giang. Đoàn được đi tham quan và trao đổi thực tế cùng các cộng tác viên khuyến công địa phương một số mô hình tiêu biểu về công tác khuyến công, thăm một số cơ sở CNNT có đề án khuyến công triển khai hiệu quả về kinh tế, xã hội.

Đoàn trao đổi làm việc tại tỉnh Long An

 

Đoàn trao đổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Đoàn đã tích cực trao đổi với các đơn vị bạn những nội dung cần quan tâm về: hoạt động khuyến công trong năm vừa qua, cơ cấu mạng lưới cộng tác viên, tiêu chuẩn, cách thức tham gia mạng lưới cộng tác viên, kinh nghiệm quản lý khuyến công; công tác phối hợp, duy trì, hỗ trợ hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh bạn nhằm nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm công tác khuyến công.

Đoàn chụp hình lưu niệm

Đoàn tham quan khảo sát cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Qua chuyến đi học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến công tại hai tỉnh Long An và Hậu Giang, đoàn đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm về quản lý khuyến công áp dụng phù hợp với tình kinh tế, xã hội của địa phương; các thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động từ đó giúp cho cán bộ làm công tác khuyến công nâng cao nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm để vận dụng trong quá trình triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh cho phù hợp và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Hồng Ân - TTKC.

Các bài viết đã đăng