logo

Sở Công Thương Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm công tác khuyến công tại Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn công tác đến trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác Khuyến công tại tỉnh Bình Định từ 23-23/11/2016.

Thành viên tham dự đoàn học tập kinh nghiệm gồm Ông Võ Văn Cư – Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương làm Trưởng đoàn cùng đại diện phòng Quản lý công nghiệp, đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN và các phòng chuyên môn của Trung tâm.

Tiếp và làm việc với Đoàn gồm Ông Man Ngọc Lý- Giám đốc Sở Công Thương Bình Định, cùng đại diện Ban Giám đốc Sở, các phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm Khuyến công &Tư vấn Phát triển công nghiệp Bình Định.

Thành phần làm việc của Đoàn Bình Dương và Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Định

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN của 2 tỉnh đã trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm quản lý khuyến công để nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm công tác khuyến công. Các bên đã trình bày sơ nét về kết quả hoạt động khuyến công năm 2016 và  giai đoạn 5 năm (2012-2016) về công tác đào tạo nghề, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chương trình sản xuất sạch hơn, hoạt động tiết kiệm năng lượng , kiểm toán năng lượng và việc khôi phục, phát triển nghề, làng nghề, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên tham gia Đoàn học tập đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở giải đáp những khó khăn, thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến công tại địa phương về trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; các công tác xây dựng văn bản về khuyến công, các định mức hỗ trợ; lĩnh vực tư vấn...và đưa ra một số nhận định chung: Để hoạt động khuyến công đạt hiệu quả cần bám sát nhu cầu thực tế, tăng cường và nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như nhu cầu tư vấn, để có kế hoạch hỗ trợ thiết thực và có hiệu quả; Xây dựng các chương trình khuyến công hàng năm từ kinh phí quốc gia và địa phương theo hướng dẫn hàng năm của Cục CNĐP và các văn bản tại địa phương xác với thực tế và nhu cầu của đơn vị thụ hưởng; Tạo mối quan hệ tốt để tranh thủ sự quan tâm phối hợp của các Sở ban ngành có liên quan đặc biệt là Cục CNĐP, UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính. Để thực hiện sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp có hiệu quả thì ngoài sự ủng hộ và mặt chuyên môn của đơn vị chủ quản là Bộ Công thương, của các chuyên gia, sự phối hợp giữa các Sở ban ngành như Sở tài nguyên môi trường, Sở Khoa học công nghệ… thì công tác tuyên truyền, vận động thực hiện là nhiệm vụ cấp bách mà lãnh đạo Sở Công Thương 2 tỉnh luôn đặt ra và quán triệt rõ ràng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hoạt động TKNL đạt hiệu quả cần đó đội ngũ nhận sự am hiểu về chuyên môn để có thể giải thích, giải đáp, và đưa ra những lập luận một cách thiết phục nhất để DN thấy rõ lợi ích của việc TKNL vì việc thực hiện TKNL chẳng những mang lại lợi ích cho quốc gia, giúp giảm áp lực trình trạng thiếu hụt năng lượng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, mà nó còn mang lại lợi ích về kinh tế cho từng gia đình và doanh nghiệp.

Sau buổi làm việc, đoàn đã được đến tham quan các cơ sở sản xuất tiêu biểu trong làng nghề của tỉnh Bình Định. Tại đây, chủ các cơ sở đã giới thiệu cho đoàn biết thêm về các mô hình sản xuất kinh doanh mới, áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp. Nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn của Trung tâm Khuyến công Bình Định làng nghề tại tỉnh này đang ngày một phát triển ổn định và bền vững.

Đoàn công tác tham quan tại Làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định

Đoàn Bình Dương tặng sản phẩm từ làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp cho Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN Bình Định

Qua chuyến công tác, học tập kinh nghiệm hai tỉnh Bình Định và Bình Dương lần này,  2 đoàn đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình làm công tác khuyến công từ đó hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình thực hiện nhằm tránh lãng phí tài sản của Nhà nước và sẽ triển khai đạt được hiệu quả cao hơn trong tương lai./.

Nguồn tin: Anh Tuấn - TTKC.

Các bài viết đã đăng