logo

Khuyến công Bình Dương: nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài”

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại và tương lai thì giải pháp tối ưu để các doanh nghiệp phát triển sản xuất ổn định, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất cũng như doanh thu và làm nền tảng kinh doanh bền vững chính là mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị mới và hiện đại.

Đại diện Cơ sở báo cáo tình hình thực hiện đề án trước Đoàn nghiệm thu

Thực hiện theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và Kế hoạch khuyến công năm 2018 trong đó có Chương trình “Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn”.

Ngày 22-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài”.

Tham dự buổi nghiệm thu có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Nguyễn Thúy Hằng - Trưởng phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp; ông Nguyễn Văn Hiệp- Trưởng phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một; ông Nguyễn Ngọc Quân – Phó Chủ tịch UBND phường Tương Bình Hiệp và Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Vương Văn Tuấn, cùng với các cơ quan thông tin truyền thông của Tỉnh. Qua báo cáo của Cơ sở cũng như xem xét hệ thống máy móc thiết bị mà Cơ sở đã đầu tư so với đề án, Đoàn nghiệm thu thống nhất nghiệm thu cơ sở đề án, làm cơ sở hỗ trợ kinh phí từ chương trình khuyến công địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 294.800.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 130.000.000 đồng.

Đoàn công tác Sở Công thương nghiệm thu đề án ““Cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài” tại Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Vương Văn Tuấn

Với việc đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất của Cơ sở đã thay thế cho các phương pháp sản xuất thủ công trước đây, qua đó giúp cho Cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất; Tiết kiệm chi phí, thời gian và chủ động trong sản xuất; Tăng khả năng cạnh tranh của cơ sở, tăng doanh thu cơ sở do nâng cao giá trị sản phẩm, giảm thiểu ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của cơ sở.

Đề án được triển khai theo đúng với chủ trương của Nhà nước là hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Đề án đặt ra phù hợp với thực tế nhu cầu đơn vị thụ hưởng của địa phương, đúng đối tượng xin hỗ trợ, ngành nghề, nội dung đề án với Nghị định của Chính phủ quy định về Khuyến công.

Tại buổi nghiệm thu bà Nguyễn Thanh Hà đã đánh giá hiệu quả mang lại của đề án là rất thiết thực “ Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn và chúc Cơ sở ngày càng phát triển hơn, có nhiều đơn hàng mới từ đó góp phần phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương”./.

Hồng Ân - TTKC.

Các bài viết đã đăng