logo

Khuyến công Bình Dương: Họp tổng kết hoạt động của cộng tác viên trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Hiện nay mạng lưới cộng tác viên khuyến công gồm có 17 người. Trong đó có 9 cộng tác viên cấp huyện và 8 cộng tác viên cấp xã. Trong năm 2016, mạng lưới cộng tác viên đã phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực.

Hiện nay mạng lưới cộng tác viên khuyến công gồm có 17 người. Trong đó có 9 cộng tác viên cấp huyện và 8 cộng tác viên cấp xã. Trong năm 2016, mạng lưới cộng tác viên đã phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực.

Ngày 24/02/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mạng lưới cộng tác viên Khuyến công. Tham dự có Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, cùng 17 cộng tác viên khuyến công trên địa bàn Tỉnh.

 Họp tổng kết hoạt động của cộng tác viên trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Mở đầu cuộc họp, Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Khuyến công báo cáo tóm tắt hoạt động khuyến công trong năm 2016. Theo đó, Tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016 là 3.918 triệu đồng (25 đề án). Tổng vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn là 55.306 triệu đồng. Trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ là 1.850 triệu đồng (03 đề án), khuyến công địa phương hỗ trợ là 2.068 triệu đồng (22 đề án).Kinh phí thực hiện cao hơn năm 2015 là 300 triệu đồng…

Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Khuyến công báo cáo tóm tắt hoạt động khuyến công trong năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến công năm 2017, trong đó tập trung thực hiện các nội dung chính như sau:

1. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. Kinh phí thực hiện: 2.250 triệu đồng;

2. Chương trình nâng cao năng lực quản lý (hỗ trợ đào tạo, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hội thảo, tập huấn, tham quan khảo sát trong nước, tham gia hội thảo). Kinh phí thực hiện: 234 triệu đồng;

3. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kinh phí thực hiện: 513 triệu đồng;

4. Chương trình tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn. Kinh phí thực hiện: 63 triệu đồng;

5. Chương trình cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công. Kinh phí thực hiện: 840 triệu đồng;

6. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng;

7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Kinh phí thực hiện: 88 triệu đồng

Nhằm tiếp tục cũng cố và duy trì mạng lưới cộng tác viên, trong năm 2017 Trung tâm Khuyến công đã trình Sở Công Thương đề án “Duy trì và hỗ trợ mạng lưới cộng tác viên Khuyến công”. Dự kiến, nâng tổng số cộng tác viên khuyến công lên 20 người, ưu tiên phát triển cộng tác viên ở những địa phương có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuộc các huyện phía Bắc của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 của hoạt động Khuyến công, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các cộng tác viên. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm đã đưa ra phương hướng trong thời gian tới cần xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần đưa hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cộng tác viên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về khuyến công, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công qua đó tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn hướng đầu tư phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN phát biểu tại cuộc họp

Sau cùng, Trung tâm cũng lắng nghe tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các cộng tác viên, theo đó Trung tâm sẽ tổ chức họp cộng tác viên từng quý, từ đó giúp Trung tâm luôn sâu, sát trong việc nắm bắt thông tin các cơ sở công nghiệp nông thôn từ các cộng tác viên, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai thực tế tại từng địa phương từ đó đưa ra những định hướng góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động khuyến công.

Các cộng tác viên thảo luận, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cộng tác viên

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng