logo

Họp cộng tác viên Khuyến công năm 2018

Sáng ngày 14/3/2018, tại hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) đã diễn ra cuộc Họp cộng tác viên (CTV) Khuyến công năm 2018 nhằm báo cáo kết quả, đánh giá hiệu quả công tác trong năm 2017, cũng như triển khai kế hoạch công tác năm 2018…

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm, Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Khuyến công, cùng 17/20 Cộng tác viên Khuyến công là các cán bộ phụ trách Khuyến công của Phòng Kinh tế, cũng như xã, phường.

Tại cuộc họp các cán bộ phòng Khuyến công đã báo cáo tóm tắt các chương trình đã thực hiện trong năm 2017, theo đó trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã thực hiện 28 đề án, với tổng kinh phí thực hiện là 4.038 triệu đồng, thu hút được 13.104 triệu vốn đối ứng của các cơ sở CNNT

Kế đến, các CTV cũng được triển khai nội dung chương trình Khuyến công năm 2018 tiếp tục bám sát thực hiện Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020, theo đó năm 2018 các CTV tham mưu, phối hợp với Trung tâm để thực hiện các chương trình sau:

          1. Hỗ trợ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 200 triệu đồng/ cơ sở

          2. Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 1 - 2 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các Khu, Cụm công nghiệp

          3. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩmcông nghiệp nông thôn, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng gói. Đối với chương trình này mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, không quá 35 triệu đồng/ cơ sở

          4. Hỗ trợ 1-2 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

          5. Chương trình tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp Huyện, thị, thành phố

 

Kết thúc buổi họp, Đại diện của Trung tâm cũng đã giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các Cộng tác viên trong quá trình công tác, đó cũng là tiền đề hứa hẹn công tác Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương dưới sự chung tay góp sức của mạng lưới cộng tác viên sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, góp phần tô điểm cho bức tranh công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng