logo

Họp cộng tác viên Khuyến công năm 2017

Sáng ngày 10/8/2017, tại hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) đã diễn ra cuộc Họp cộng tác viên (CTV) Khuyến công năm 2017 nhằm đánh giá hiệu quả công tác trong 8 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện các tháng còn lại năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Bình Dương, Bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm, Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Khuyến công, cùng 17/20 Cộng tác viên Khuyến công hiện là các cán bộ phụ trách Khuyến công của Phòng Kinh tế, cũng như xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện phòng Khuyến công đã báo cáo tóm tắt các chương trình đã thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2017, trong đó đã thực hiện 23/32 chương trình, kế hoạch với tổng kinh phí thực hiện là: 3.052/4.438 triệu đồng (đạt 70% kế hoạch). Đồng thời Phòng Khuyến Công cũng đã triển khai thực hiện nội dung chương trình Khuyến công năm 2018 cho các CTV theo Quyết định số 1877/QĐ - UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Chương trình Khuyến Công tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

* Nội dung chương trình/ đề án Khuyến công 4 tháng cuối năm 2017:

1. Hỗ trợ 1 - 5 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Với kinh phí còn lại 650 triệu đồng cho hạng mục hỗ trợ này.

2. Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 1 - 2 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các Khu, Cụm công nghiệp.

3. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng gói. Đối với chương trình này mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, không quá 35 triệu đồng/cơ sở

* Nội dung chương trình/ đề án Khuyến công được duyệt năm 2018:

1. Hỗ trợ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở

2. Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 1 - 2 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các Khu, Cụm công nghiệp

3. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng gói. Đối với chương trình này mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, không quá 35 triệu đồng/ cơ sở

4. Hỗ trợ 1-2 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/ cơ sở.

5. Chương trình tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, thị, thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quang – TP. Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Bình Dương

Kết thúc buổi họp, Đại diện lãnh đạo Trung tâm cũng đã lắng nghe và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ cho các Cộng tác viên trong quá trình công tác. Qua đó, lãnh đạo Trung tâm cũng đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các CTV và mong muốn sự hỗ trợ từ CTV nhiều hơn nữa để hoạt động Khuyến công ngày càng được mở rộng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy cho hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh nhà.

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng