logo

Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Bình Dương năm 2016

Được sự chấp thuận của Sở Công Thương Bình Dương, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Trung tâm năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Cư – Giám đốc Sở Công Thương, Bà Phan Thị Khánh Duyên – Giám đốc Trung tâm; đại diện các phòng chuyên môn của Sở cùng toàn thể cán bộ CCVC Trung tâm.

Tập thể cán bộ CCVC Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Trung tâm đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của từng lĩnh vực phục trách.

Về công tác Khuyến công: Tổng kinh phí thực hiện năm 2016 là 3.918 triệu đồng (25 đề án). Trong đó vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn là 55.306 triệu đồng;  khuyến công quốc gia hỗ trợ là 1.850 triệu đồng (03 đề án), khuyến công địa phương hỗ trợ là 2.068 triệu đồng (22 đề án). Trong đó đáng chú ý là 2 đề án khuyến công quốc gia lớn được thực hiện trong năm là: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V năm 2016 tại Bình Dương đã đáp ứng được mục tiêu tổ chức ban đầu. Hội chợ thành công tốt đẹp có 243 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT của 24 tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực tham gia, với 420 gian hàng tiêu chuẩn. Trong 07 ngày diễn ra Hội chợ, đã thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan và mua sắm, tổng doanh thu bán hàng của các đơn vị ước đạt khoảng hơn 20 tỷ đồng. Ban tổ chức Hội chợ triển lãm đã trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 21 tập thể và 23 cá nhân; UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội chợ triển lãm. Trong khuôn khổ Hội chợ, Trung tâm phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam: Kết quả 69 sản phẩm được chọn từ 190 sản phẩm của 19 tỉnh, thành phố tham gia xét chọn được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, trong đó tỉnh Bình Dương được xét công nhận 9 sản phẩm.

Song song với tổ chức Hội chợ triển lãm là sự thành công của Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần VII, có trên 150 đại biểu tham dự nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016; đề xuất giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2016, của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy thành quả, khắc phục thiếu sót và đề ra các giải pháp để hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả. Hội nghị cũng là điều kiện tốt để các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư và thương mại, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần phát triển hoạt động khuyến công trong thời gian tới. Cũng trong Hội nghị, Bộ Công Thương đã công bố và trao Quyết định khen thưởng cho 23 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác khuyến công giai đoạn 2013-2015 (tỉnh Bình Dương có 2 tập thể và 2 cá nhân).

Về Khuyến công địa phương đã hoàn thiện hồ sơ chi tiết trình Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt kinh phí thực hiện theo 04 đợt với đề án.Tổng kinh phí đối ứng của cơ sở CNNT là: 6.263 triệu đồng trong đó kinh phí hỗ trợ được phê duyệt thực hiện:2.068 triệu đồng. Thực hiện đa dạng các nội dung của hoạt động khuyến công như Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công là 87 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 810 triệu đồng; Chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu là 450 triệu đồng; Chương trình cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công là 616 triệu đồng; Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công là 107 triệu đồng.

Ông Trần Anh Tuấn –PTP Khuyến công Báo cáo kết quả công tác Khuyến công năm 2016

Về công tác tư vấn: Về lĩnh vực thẩm tra công trình điện và chiếu sáng công cộng: Thực hiện thẩm tra hoàn tất 30 công trình. Kinh phí thực hiện 335,9 triệu đồng; Về lĩnh vực Đào tạo, tập huấn: Thực hiện được 13 lớp đào tạo, tập huấn, tổng kinh phí thực hiện đạt 200 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện tư vấn năm 2016 đạt 535,9 triệu đồng (so với kế hoạch 535,9 triệu/ 500 triệu đạt 107%).

Ông Trần Trong Ngân –PTP Tư vấn Báo cáo về kết quả hoạt động Tư vấn năm 2016

Về công tác Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn trong năm đã thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, với tổng kinh phí thực hiện là 1.626 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (trong đó: Tiết kiệm năng lượng đạt 1.340 tỷ đồng, Sản xuất sạch hơn đạt 286 triệu đồng).

Ông Nguyễn Thế Giáp-PTP TKNL&SXSH Báo cáo kết quả công tác năm 2016

Trong Hội nghị, Bà Phan Thị Khánh Duyên-Giám đốc trung tâm đã đánh giá lại kết quả hoạt động của tập thể trung tâm trong thời gian qua cũng như nêu ra những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong năm 2016. Nhìn chung các chương trình đã thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra bám sát chương trình đã được ban hành trong năm. Kết quả hoạt động diễn ra đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả mang lại hết sức thiết thực góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao nâng suất hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các cơ sở CNNT

Ngoài các mặt đạt được năm 2016, Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động công tác của Trung tâm năm 2017, trong đó về công tác khuyến công sẽ đẩy mạnh và triển khai, mở rộng nhiều nội dung hỗ trợ một cách thiết thực và hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nội dung của hoạt động khuyến công với kinh phí dự kiến thực hiện là 5.5 tỷ đồng; Công tác tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 tăng 20% so với năm 2016; Công tác TKNL và SXSH sẽ thực hiện kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp trọng điểm (dự kiến 09 doanh nghiệp), thực hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn năm 2017 sau khi được cấp trên phê duyệt (với kinh phí dự kiến 525 triệu đồng).

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở và các bộ phận có liên quan đã biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua của Trung tâm và nêu những hạn chế cần khắc phục trong năm tới.

Đại diện các phòng chuyên môn của Sở tham gia góp ý tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở cũng như các phòng chuyên môn của Sở và ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các bộ phận có liên quan để hoạt động của trung tâm được tốt hơn trong thời gian tới và phấn đấu cùng toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm bước sang năm 2017 sẽ khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng thành tích của Sở Công Thương và trao tặng Giấy khen cho 03 cá nhân đạt danh danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 tập thể và  12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2016./.

Ông Võ Văn Cư- Giám đốc Sở Công Thương trao Giấy khen cho Tập thể Trung tâm

Ông Võ Văn Cư- Giám đốc Sở Công Thương trao Giấy khen 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Ông Võ Văn Cư- Giám đốc Sở Công Thương trao Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2016

Nguồn tin: Anh Tuấn, Kim Ngân - TTKC.

Các bài viết đã đăng