logo

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Thuận An

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đề án, vừa qua ngày 14-10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) đã phối hợp với Phòng Kinh tế Thị xã Thuận An tổ chức lớp tập huấn chính sách khuyến công. Tham gia lớp tập huấn gồm có các cán bộ phụ trách khuyến công và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn thị xã.

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Thuận An

Tham dự buổi tập huấn có bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương; ông Trương Công Thạch - Phó Trưởng phòng kinh tế Thị xã Thuận An; cùng các cán bộ phụ trách Khuyến công tại các phường xã, thị trấn, và đại diện các cơ sở CNNT đang hoạt động trên địa bàn.

Ông Trương Công Thạch - Phó Trưởng phòng kinh tế Thị xã Thuận An phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương hoan nghênh sự tham gia tích cực của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác Khuyến công: Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung tâm Khuyến công
 và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phát biểu tại buổi tập huấn

Tại các buổi tập huấn, học viên được cán bộ chuyên môn Trung tâm Khuyến công giới thiệu và phổ biến một số nội dung căn cứ pháp lý của hoạt động khuyến công liên quan đến Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chương trình khuyến công giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Bình Dương; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công.

Báo cáo viên, ông Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Khuyến công phổ biến các chính sách mới

Buổi tập huấn đã giúp cán bộ làm công tác khuyến công tại các xã, phường, thị trấn có cơ hội hiểu, nghiên cứu sâu thêm về các chính sách khuyến công và tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình. Những học viên này hứa hẹn sẽ nắm bắt tình hình sản xuất tại những cơ sở CNNT ở địa phương và là hạt nhân nòng cốt góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách khuyến công, từ đó có kế hoạch phối hợp với Trung tâm tiến hành hỗ trợ theo quy định của chính sách Khuyến công. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào sự phát triển công nghiệp của địa phương, đóng góp vào thành công chung của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nguồn tin: Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng