logo

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, vừa qua ngày 16-5,tại hội trường Phòng Kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp (Trung tâm) phối hợp với phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng tổ chức lớp tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CS CNNT), các cán bộ phụ trách khuyến công của phòng Kinh tế, xã, phường đang hoạt động trên địa bàn huyện cập nhật các quy định mới về chính sách chính sách khuyến công, qua đó nắm rõ đối tượng, ngành nghề và định mức được hỗ trợ của chính sách.

Báo cáo viên ông Trần Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Khuyến công

Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên đến từ phòng Kinh tế, Hợp tác xã, và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tại lớp tập huấn các cán bộ của Trung tâm đã phổ biến các nội dung chính và phù hợp với loại hình của cơ sở - Các nội dung chính sách khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn mới nhất hiện nay; Đồng thời tư vấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa phương cách lập đề án khuyến công, quy trình, thủ tục để tiếp cận chính sách khuyến công, Sản xuất sạch hơn và Tiết kiệm năng lượng khi có nhu cầu.

Cũng tại lớp tập huấn này, các cán bộ và các cơ sở sản xuất công nghiệp tham dự cũng đã thảo luận, trao đổi những thắc mắc về khó khăn trong tiếp cận chính sách đã được các cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể.

 

 

Anh Dũng – TTXTĐT,TM&PTCN.

Các bài viết đã đăng