Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII – Năm 2017 tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

D:\Downloads\20171005_135745.jpg

D:\Downloads\20171005_143321.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, khu vực phía Bắc gồm có 28 tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ. Tổng diện tích tự nhiên của toàn khu vực là 149.887,15km2, chiếm 45,3% diện tích tự nhiên của cả nước; tổng dân số 39,5 triệu người, chiếm hơn 44% dân số cả nước. Bao gồm các tỉnh, Thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Khu vực phía Bắc có vị trí chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đặc biệt quan trọng đối với cả nước. Có hệ thống giao lưu đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ; Kinh đô của nhà nước Văn Lang xưa, thành phố của lễ hội, đất tổ Vua Hùng và là cội nguồn cả dân tộc Việt Nam rất vui mừng, vinh dự và phấn khởi được Bộ Công Thương chọn làm địa phương tổ chức chuỗi các sự kiện của ngành Công Thương khu vực phía Bắc bao gồm; Hội nghị ngành Công thương, Hội nghị công tác Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2017; Đây là cơ hội tốt để tỉnh Phú Thọ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ Khuyến công nói riêng và nhiệm vụ ngành Công thương nói chung.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của công tác khuyến công năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo đó ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục CTĐP đã trình bày báo cáo tại Hội nghị, một số nét chính như sau: tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016 trên địa bàn 28 tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc là 123.367,66 triệu đồng, đạt 97,02% so với kế hoạch năm (127.158,49 triệu đồng). Trong đó, tổng kinh phí khuyến công Quốc đã gia thực hiện là 56.329,43 triệu đồng, đạt 99,98% so với kế hoạch (56.336,93 triệu đồng), chiếm 55,37% so với tổng kinh phí khuyến công Quốc gia thực hiện toàn quốc năm 2016 (101.735,42 triệu đồng). Riêng kinh phí khuyến công địa phương đã thực hiện là 67.038,23 triệu đồng, đạt 94,66% so với kế hoạch (70.821,56 triệu đồng), chiếm 54,66% tổng kinh phí khuyến công địa phương cả nước năm 2016 (122.642,61 triệu đồng).

Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khuyến công 9 tháng đầu năm 2017, tổng kinh phí khuyến công của 28 tỉnh, thành phố được duyệt trên 127 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Từ nguồn kinh phí trên, Trung tâm khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tổ chức đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho trên 3.200 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp cho trên 2400 người; tổ chức 25 mô hình trình diễn kỹ thuật, hoàn thành hỗ trợ 750 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ; khai thác tốt tiềm năng của địa phương và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.

Thông qua báo cáo, tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến và thảo luận của các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà nội, Trung tâm Khuyến công 1, Quảng Ninh… đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo, nhấn mạnh những giải pháp trong triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chủ động tham mưu, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công phù hợp với mỗi địa phương; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Theo đánh giá của Cục Công Thương địa phương, các hoạt động quản lý nhà nước về khuyến công cũng ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, Cục Công Thương địa phương cho rằng, các hoạt động khuyến công tại phía Bắc vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, chưa đa dạng, ít các đề án mang tính điển hình và tính lan tỏa chưa cao; Việc đăng kí và triển khai thực hiện các đề án chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, một số đề án tính khả thi chưa cao, tổ chức thực hiện và tạm ứng còn chậm so với tiến độ; Công tác thẩm định cấp cơ sở còn chưa tốt, mang tính thủ tục, không bám sát nội dung yêu cầu; Một số tỉnh chua xây dựng Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tại địa phương; cơ sở vật chất làm việc và phương tiện ở một số Trung tâm còn thiếu; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương còn chưa được đẩy mạnh, nguồn thu thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của các Trung tâm khuyến công…

Cục CTĐP cũng đề ra 12 giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch năm 2017, trong đó cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công gắn với việc triễn khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP  tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP...; Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyên công đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; Đổi mới đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyển, cung cấp thông tin về công nghiệp, khuyến công..; Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng; Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức của Trung tâm; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công; Việc xây dựng các chương trình, đề án khuyến công cần được tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, quan tâm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm...

Nhân dịp này, 12 đơn vị thuộc Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công được nhận Bằng khen của Bộ Công thương.

img7801-1507256362

Ông Ngô Quang Trung- Phụ trách Cục CTĐP, trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 12 đơn vị thuộc Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công.

 Ban tổ chức đã trao Cờ cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị công tác khuyến công  các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2018 cho Sở Công thương tỉnh Nghệ An.

img7812-1507256439

 Ban tổ chức trao Cờ đăng cai tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 cho Sở Công thương tỉnh Nghệ An 

D:\Downloads\20171005_134016 (1).jpg

Bà Nguyễn Thúy Hằng – PGĐ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương tham dự tại Hội nghị

Anh Tuấn - TTKC