logo

Đẩy mạnh hoạt động Khuyến công thông qua nâng cao công tác thông tin tuyên truyền chính sách.

Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu thời gian qua dẫn đến khó khăn cho nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để vượt qua khó khăn ngoài nỗ lực của cơ sở cần có sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của nhà nước... Trong đó có chính sách Khuyến công

Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách Khuyến công trong những năm qua

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền của hoạt động Khuyến công không chỉ thực hiện chức năng thông tin đơn thuần mà còn đóng vai trò định hướng nhân dân, góp phần điều chỉnh tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.

Một số hạn chế trong công tác triển khai chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua cũng có nguyên nhân từ hiệu quả của công tác tuyên truyền. Cụ thể, mặc dù công tác tuyên truyền chính sách khuyến công được thực hiện thường xuyên nhưng nhiều cơ sở CNNT, các cán bộ kiêm nhiệm phụ trách khuyến công ở các địa phương vẫn còn chưa nghe qua hai từ “khuyến công”, hay có nghe nhưng chưa thật sự hiểu rõ nội dung của chính sách, nên vấn đề phối hợp triển khai công tác khuyến công với Trung tâm còn chậm, chưa năng động, chưa tạo được nhận thức và đồng thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công đối với phát triển công nghiệp nông thôn góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chung tay nhân rộng tuyên truyền chính sách Khuyến công

Nhận thức được những hạn chế đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) đã xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn Tỉnh.

Để từng bước thực hiện nhiệm vụ trên, năm 2016, Trung tâm đã xác định các nội dung trọng tâm là tuyên truyền về tình hình sản xuất công nghiệp địa phương, hoạt động khuyến công; phổ biến các cơ chế, chính sách mới liên quan đến công nghiệp nông thôn; giới thiệu, nhân rộng các mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vinh danh các cơ sở sản xuất, kinh doanh giỏi; quảng bá thương hiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia…

Thời gian qua, Trung tâm đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức:

Thứ nhất, Website: http://www.khuyencongbinhduong.org.vn được thành lập từ năm 2013 đến nay luôn cập nhật những thông tin hoạt động mới nhất của trung tâm về công tác khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, các hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, tuyên truyền chủ trương chính sách về những chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như Trung ương. Website ngày càng hoàn thiện bắt mắt về cách trình bày, phong phú về nội dung, khẳng định và phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin về công tác tuyên truyền: nhanh chóng, chính xác, trực quan sinh động... Hướng tới xây dựng thành phố thông minh, theo chủ trương, chính sách của tỉnh.

Thứ hai, Trung tâm đã xây dựng và phát hành bản tin công thương 10 kỳ/năm bao gồm nhiều bài viết tin tức về các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương với tổng số lượng 1.000 bản/ kỳ.

Thứ ba, Trung tâm cũng đã phát hành 5.000 tờ rơi, 2.000 cuốn sổ tay khuyến công giới thiệu các căn cứ pháp lý của chương trình Khuyến công, giới thiệu tóm gọn về ngành nghề, đối tượng thụ hưởng của chính sách, kèm theo các định mức hỗ trợ, cũng như trình tự thủ tục của từng loại đề án... Giúp bạn đọc dễ dàng nắm được các thông tin cốt lõi nhất của chính sách.

Thứ tư, Trung tâm cũng đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Đài phát thanh Truyền hình Bình Dương thực hiện các chuyên đề khuyến công phát trên sóng Đài Truyền hình Bình Dương, trong chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan đến ngành công nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; giới thiệu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, giới thiệu về tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu; các cơ sở sản xuất đầu tư mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; giới thiệu và quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thông qua hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, cùng với đó, Trung tâm đã phối hợp với Báo Bình Dương thực hiện12 chuyên đề bài viết về lĩnh vực Khuyến công qua đó góp phần đưa hình ảnh, tin tức của hoạt động Khuyến công phổ biến rộng rãi, gần gũi hơn với bạn đọc...

Thứ sáu, ngoài các hình thức tuyên truyền gián tiếp đã nêu. Trung tâm cũng đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, đưa chính sách khuyến công xuống tận địa phương. Cụ thể trong năm 2016, thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 về đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các huyện, thị phía Bắc, năm 2016, Trung tâm đã có kế hoạch tổ chức tập huấn chính sách Khuyến công cho 02 huyện phía Bắc là: Huyện Tân Uyên, Huyện Dầu Tiếng... Thực tế, Trung tâm đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra 3 lớp tập huấn chính sách ở các Huyện Phú Giáo, Thị xã Thuận An, Huyện Bàu Bàng từ nguồn kinh phí của các Huyện, Thị. Qua đó có thể nhận thấy các địa phương đã bắt đầu tận dụng nguồn hỗ trợ từ chính sách Khuyến công để ưu tiên phát triển sản xuất trên địa bàn mình công tác. Cùng với sự tăng đột biến về số lượng các buổi tuyên truyền chính sách, thì chất lượng công tác tuyên truyền của Trung tâm ngày được hoàn thiện, mang tính chuyên nghiệp cao, tại các buổi tập huấn các đại biểu không những được cán bộ chuyên môn của Trung tâm giới thiệu và phổ biến một số nội dung của: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chương trình khuyến công giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Bình Dương; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công... mà còn được xem những hình ảnh minh họa cụ thể về những hoạt động hỗ trợ của Trung tâm trong thời gian vừa qua, cùng với đó các đại biểu tham dự cũng được giải đáp các thắc mắc một cách chi tiết, cận kẽ các vấn đề chưa rõ... Sau buổi tập huấn, những đại biểu này hứa hẹn sẽ là những vệ tinh góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách khuyến công.

Ảnh tập huấn chính sách Khuyến công

Thứ bảy, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2016, đội ngũ Cộng tác viên (CTV) gồm 17 người gồm: 10 cán bộ phòng Kinh tế các huyện, thị, thành phố, 07 cán bộ phụ trách khuyến công ở xã, phường. Đội ngũ CTV này, không những sẽ là hạt nhân nồng cốt trong công tác tuyên truyền chính sách khuyến công sâu rộng hơn nữa đến tận “cửa ngõ” các cơ sở CNNT, mà còn nắm bắt được tình hình phát triển sản xuất tại địa phương, từ đó có kế hoạch phối hợp với Trung tâm tiến hành hỗ trợ...

Những “trái ngọt” từ công tác thông tin, tuyên truyền.

Công tác thông tin tuyên truyền được Trung tâm đưa vào kế hoạch chiến lượt hàng năm. Đến nay đã đạt được những kết quả nhất định:

Bước đầu đã tạo được nhận thức và đồng thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công đối với phát triển công nghiệp nông thôn góp phần quan trong vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong năm 2016, mặc dù mới đầu tháng 11 nhưng về cơ bản Trung tâm đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, nổi bật có những nội dung thực hiện vượt kế hoạch như: thực hiện vượt kế hoạch 3 lớp tập huấn, 3 chương trình tham gia hội chợ triển lãm, nhiều cơ sở CNNT chủ động tìm đến Trung tâm xin hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị từ nguồn kinh phí khuyến công. Đây là dấu hiệu đáng mừng đánh dấu sự thành công của công tác thông tin tuyên truyền chính sách so với cùng kỳ trung tâm phải đi tìm đơn vị thụ hưởng…

Ảnh nghiệm thu hỗ trợ máy móc, thiết bị

Qua những kết quả đạt được như trên có thể thấy công tác tuyên truyền đã khuyến khích và huy động các nguồn lực từ các cơ sở CNNT tham gia vào hoạt động Khuyến công, từ đó có thể khẳng định đóng góp của hoạt động Khuyến công trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau hướng đến mô hình liên kết thông tin giữa các huyện, thị trên toàn tỉnh nhằm đẩy nhanh và triển khai hiệu nhất các đề án khuyến công với tầm nhìn xa hơn là liên kết các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và xa hơn nữa là kết nối với thông tin tuyên truyền của khuyến công quốc gia./.

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng