logo

Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Nhằm thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, Bộ Công Thương vừa qua đã ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019. Bình Dương đã đăng kí 6 sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp Khu vực năm 2018 tham gia Bình chọn ở cấp Quốc gia.

Khu Trưng bày sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia

Căn cứ các văn bản quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019. Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số1398/KH-BCT ngày 05/3/2019 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.

Mục đích của việc thực hiện Kế hoạch nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia.

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Công tác tổ chức bình chọn thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 phải là sản phẩm đã được bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (Giấy chứng nhận còn giá trị), đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn ở cấp quốc gia theo quy định, là những sản phẩm thực sự đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Theo Kế hoạch, Hội đồng bình chọn sẽ tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá thực tế sản phẩm tại một số cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn để có thông tin thực tế, chính xác đánh giá đúng chất lượng sản phẩm cũng như việc đảm bảo việc tuân thủ đúng, đủ các quy định đối với quá trình sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn; công bố kết quả bình chọn và tổ chức Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 dự kiến được thực hiện vào tháng 9/2019.

Cục Công Thương địa phương được Bộ Công Thương giao là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công việc của Kế hoạch sau khi được phê duyệt, cụ thể: Chủ trì, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn cấp quốc gia năm 2019; Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bình chọn sản phẩm; đầu mối chuẩn bị các thông tin liên quan đến kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; kết quả công tác bình chọn; Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 để phục vụ Lãnh đạo Bộ tổ chức họp báo; đầu mối, phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bình chọn sản phẩm; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 và các nhiệm vụ liên quan khác.

Bộ sản phẩm: Bàn ghế ghép gạch gốm của DNTN Như Ngọc tham gia Bình chọn cấp Quốc gia

Tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ: Thực hiện thông báo kế hoạch, tuyên truyền tới các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn của địa phương việc cập nhật, bổ sung hồ sơ, chuẩn bị sản phẩm để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; rà soát, xác nhận danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 gửi Cục CTĐT; phối hợp với Cục CTĐP thực hiện công tác truyền thông để thông tin tuyên truyền về kế hoạch tổ chức bình chọn, kết quả bình chọn và Lễ tôn vinh trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 trên địa bàn địa phương. Các đơn vị liên quan khác, tùy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Cục CTĐP tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn và Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2019.

Bình Dương đăng kí 6 sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp Khu vực năm 2018 tham gia Bình chọn ở cấp Quốc gia:

Stt

Tên Sản phẩm

Cơ sở CNNT

Địa chỉ

01

Bộ tranh sơn mài danh lam thắng cảnh

Hộ kinh doanh

sơn mài Thùy Vân

1/28, Đường Hồ Văn Cống, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

02

Bình sơn mài vẽ hoa đồng tiền h140 x 25cm

Công ty TNHH Một thành viên Sơn mài mỹ nghệ

Tư Bốn

166/8/7 Đường Hồ Văn Cống, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

03

Bộ bàn và đôn lục bình

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mạiQuang Minh

Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

04

Bàn ghế ghép gạch gốm

Doanh nghiệp tư nhân

 Như Ngọc

463 Khu phốHưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

05

Bộ sản phảm đèn LED tube cảm ứng 1m2 và đèn đường 100w tiết kiệm điện

Công ty TNHH Sản xuất –Thương mại thiết bị điện Kim Sang

Khu Phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

06

Pallet giấy

Công ty Cổ Phần
Sản xuất –Thương mại HEVI

103/6A, Khu phố 4, phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 

Anh Tuấn - TTXTĐT,TM&PTCN.

Các bài viết đã đăng