logo

Bình Dương: 27 sản phẩm đủ điều kiện được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Sáng ngày 20/4, tại Hội trường Văn phòng 2 - Sở Công Thương, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh đã tổ chức họp chấm điểm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh lần IV năm 2018.

Các thành viên trong hội đồng bình chọn xem xét sản phẩm tham gia xét chọn

Một vài hình ảnh sản phẩm công nghiệp nông thôn dự thi

Đến tham dự có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Công Thương – Trưởng Ban Giám khảo, Ông Lý Ngọc Bạch – Phó Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ Bình Dương - Nghệ nhân ngành gốm sứ - Phó trưởng ban giám khảo, cùng 05 thành viên Ban Giám khảo là các chuyên gia trong các lĩnh vực cơ điện, sơn mài, điêu khắc, mỹ thuật, an toàn thực phẩm…

Có 47 sản phẩm của 29 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn, được chia thành 4 nhóm: Nhóm A: Thủ công mỹ nghệ có 26 sản phẩm; Nhóm B: Chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 09 sản phẩm; Nhóm C: Thiết  bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 02 sản phẩm; Nhóm D: Sản phẩm khác 10 sản phẩm

Kết thúc buổi làm việc có 27/47 sản phẩm trên 70 điểm đủ điều kiện được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh. Tới đây, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Dương sẽ họp và Quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh lần IV năm 2018, đồng thời đề cử các sản phẩm nổi trội để tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo.

Anh Dũng - TTKC.

Các bài viết đã đăng