logo

Truyền thông về hội nhập sẽ tập trung nhiều hơn tới doanh nghiệp

Trong những năm qua, các Bộ, ngành và các cơ quan truyền thông đã tích cực triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động truyền thông luôn theo sát các định hướng của Đảng và Chính phủ; nội dung cập nhật, phong phú, kịp thời phản ánh tình hình hội nhập trong nước và quốc tế. Riêng với Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương luôn xác định thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp các cán bộ quản lý Nhà nước làm tốt công tác hoạch định chính sách, và đặc biệt giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có thể năm bắt được cơ hội, vượt qua thách thức, tham gia thành công vào tiến trình hội nhập. Bộ Công Thương luôn tích cực triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và là cơ quan đi đầu trong việc thông tin về lĩnh vực này.

Các hoạt động tuyên truyền không chỉ được thể hiện qua các hội nghị, hội thảo, biên soạn ấn phẩm tài liệu… mà còn thực hiện điểm hỏi đáp trên mạng, chuyên mục trên truyền hình hay tọa đàm trực tuyến. Đối tượng tuyên truyền cũng hết sức đa dạng, từ đại biểu Quốc hội, cán bộ công an, thẩm phán, cán bộ quản lý Nhà nước đến các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, sinh viên, giảng viên các trường đại học…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua vẫn còn một số tồn tại nhất định, chưa đáp ứng được hầu hết nhu cầu của các cán bộ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; Chưa đủ sức lan tỏa rộng khắp tới các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tới, tiến trình hội nhập quốc tế dự kiến sẽ có những thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải có sự đổi mới để đáp ứng được yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với thế giới.

Được biết, với Quy chế phối hợp này, thời gian tới công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế sẽ đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất và hiệu quả hơn. Đa dạng hóa loại hình thông tin theo hướng tập trung định hướng cho doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; Chuyển từ phổ biến, cung cấp thông tin sang hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu rõ và có thể tận dụng tối đa các cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, khắc phục sự chồng chéo và giúp cho công tác thông tin tuyên truyền được tiến hành thực chất và hiệu quả hơn.

Nguồn tin: Hồng Phúc - XTTM.