logo

120 doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, sau 5 tháng triển khai, ban tổ chức đã chọn được 120 doanh nghiệp trong tổng số 500 đơn vị được đề cử để vinh danh Doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

Việc bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển” được triển khai dựa trên các điều kiện, cơ sở: 63  tỉnh, thành trên toàn quốc phối hợp giới thiệu, đề cử các Doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương là các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, có đăng ký tham dự bình chọn theo đúng quy định.

Các doanh nghiệp được bình chọn “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển” là những Doanh nghiệp đạt được những điều kiện cạnh tranh quốc tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững sau hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Ban tổ chức chương trình thống nhất cao quan điểm về cơ cấu Doanh nghiệp được bình chọn để vinh danh trong chương trình như sau: 20% trên tổng số là doanh nghiệp Nhà nước; 20% là các doanh nghiệp, công ty cổ phần quy mô lớn, 40% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; 20% là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ.


Đây chính là thể hiện sự quan tâm, động viên tới tất cả các thành phần kinh tế, đối tượng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Bên cạnh ý nghĩa động viên các doanh nghiệp tiêu biểu trong hội nhập quốc tế, chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” còn mang ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp, doanh nhân có bản sắc Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho đất nước, phát huy tiềm năng, nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đạo đức và văn hóa kinh doanh, ngày càng đạt hiệu quả kinh tế cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Nguồn tin: Minh Hằng - XTTM.