logo

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Bình Dương

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương.

24/07/2017

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng đầu năm 2017, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, phối hợp hiệu quả, đồng bộ

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý 3 năm 2016, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2016 của Ban Chi đạo 389 tỉnh Bình Dương.

03/10/2016

Theo báo cáo của các sở ngành đã phát hiện xử lý 2.550 vụ, phát hiện 1.847 vụ vi phạm, xử lý 1.789 vụ.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 6 tháng xử lý 2.930 vụ hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại

22/06/2016

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 5.979 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó đã xử lý 2.930 vụ vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đấu tranh phòng, chống buôn lậu

11/05/2016

Đó là nội dung Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Công tác chống buôn lậu, hàng giả quý I/2016 của BCĐ 389 Bình Dương

30/03/2016

Quý I năm 2016, theo báo cáo của các sở ngành đã phát hiện xử lý 1.140 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, truy thu 109 tỷ đồng, trong đó số tiền xử phạt vi phạm: 30 tỷ đồng, truy thu 79 tỷ đồng.

Bình Dương tăng cường chống buôn lậu, hàng giả dịp cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

27/11/2015

Ngày 18/11/2015, Ban Chỉ đạo 389/BD đã ban hành Kế hoạch phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.