logo

Sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 8,08%

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế đang diễn biến theo hướng tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển.

Lãnh đạo ngành công thương thăm Nhà máy Chế biến gỗ Mifaco (Bình Chuẩn, TX.Thuận An)

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng ổn định và phát triển. Hầu hết các doanh nghiệp đã ký được đơn hàng sản xuất, xuất khẩu đến hết quí III/2019, một số doanh nghiệp đã ký đến quí IV và cả năm 2019, giá trị đơn hàng đã ký tăng 5-10% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2019 dự ước tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 10,87% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,02%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 23,61%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,31%.

Riêng tháng 6 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,0792% so với tháng trước và tăng 12,45% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 5 % so với tháng trước và tăng 23,23% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,11% so với tháng trước và tăng 12,77% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,99% so với tháng trước và tăng 19,96% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,29% so với tháng trước và giảm 12,07% so với cùng kỳ.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, có 24/29 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: Xe có động cơ chở được từ 10 người trở lên (+56,1%), Nước chấm các loại (+37%), Sắt, thép dạng thô (+30,7%),... Có 05/29 sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so cùng kỳ: Tai nghe khác (-29,4%), Gỗ xẻ các loại (-19,4%), Xe đạp (-5,3%),...

Nguồn tin: Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng