logo

Hoạt động công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 10/2015 tăng 5,1% so tháng trước

28/10/2015

Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 173.143,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2015, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 20.352,6 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 7/2014 vẫn giữ mức tăng trưởng khá

29/07/2014

Tháng 7 năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 14.598,3 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 4.627,5 tỷ đồng, tăng 3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 9.970,8 tỷ đồng, tăng 4,4%. Nếu phân theo ngành công nghiệp: công nghiệp khai thác tháng 7/2014 ước thực hiện 85,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước; công nghiệp chế biến 14.467,3 tỷ đồng, tăng 3,9%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 45,3 tỷ đồng, tăng 4,1%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương quý I năm 2014 tăng 12,3% so cùng kỳ

25/03/2014

Trong quý, ngành Công Thương Bình Dương đã tổ chức nắm tình hình tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động, tình hình ký kết hợp đồng trong nước và xuất khẩu của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh

Tình hình sản xuất công nghiệp tại Bình Dương trong chín tháng đầu năm 2013

10/05/2013

Trong chín tháng đầu năm 2013, nền kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi. Cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế tại Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.