logo

Hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2015 trên địa bàn thị xã Thuận An tiếp tục ổn định, phát triển

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của thị xã Thuận An ước đạt 163.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2014. Trong đó, thành phần kinh tế trong nước đạt 50.231 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2015, hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2015 trên địa bàn thị xã Thuận An tiếp tục ổn định, phát triển.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của thị xã ước đạt 163.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2014. Trong đó, thành phần kinh tế trong nước đạt 50.231 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 30,8% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112.768,96 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ, chiếm 69,2% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thị xã phát triển rất nhanh trong thời kỳ 2000-2005 với tốc độ tăng bình quân trên 40%, thời kỳ 2005-2010 là 16%, nhưng đến năm 2013 là 11%, năm 2014 là 9%, năm 2015 là 8,3% do các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã tương đối đã lấp kín, ngành công nghiệp chủ yếu phát triển theo chiều sâu, gia tăng về sản lượng sản xuất.

Hoạt động thương mại khá phát triển. Hiện trên địa bàn thị xã có 03 siêu thị, 7 trung tâm thương mại, 25 chợ đã đi vào hoạt động ổn định, số đơn vị cá thể hoạt động trong ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã đến 01/7/2015 là 23.850 đơn vị. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 của thị xã Thuận An đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Với những kết quả khả quan trong hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2015 trên địa bàn thị xã Thuận An sẽ là tiền đề quan trọng để thị xã bước vào thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016./.

Kim Cúc – P.KHTC.