logo

Hoạt động công nghiệp - thương mại 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thị xã Tân Uyên tiếp tục tăng trưởng khá

Từ đầu năm đến nay, TX.Tân Uyên tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

06 tháng đầu năm 2019, kinh tế của TX.Tân Uyên tiếp tục tăng trưởng khá. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Đức Thiện (TX.Tân Uyên) Ảnh minh hoạ

Thị xã Tân Uyên là một trong những địa phương đang có sự phát triển khá về thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng công nghiệp, thương mại không ngừng đầu tư, phát triển. Trên địa bàn thị xã hiện có 02 khu công nghiệp, 03 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 2.092,45 ha; về thương mại có 11 chợ và đang triển khai đầu tư, xây dựng 07 dự án đầu tư chợ và khu phố chợ.

06 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Uyên tiếp tục phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9.820 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ và đạt 40,25% so kế hoạch năm.

Song song đó, thương mại, dịch vụ cũng đạt tốc độ phát triển tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 5.210 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ và đạt 49,86% so với kế hoạch năm.

Với những kết quả khả quan trong 06 tháng đầu năm 2019 sẽ là tiền đề quan trọng để thị xã Tân Uyên triển khai thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2019.                                           

Kim Cúc – P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng