logo

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 10/2015 tăng 5,1% so tháng trước

Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 173.143,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2015, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 20.352,6 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 173.143,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, vẫn giữ mức tăng trưởng liên tục (03 tháng tăng 11,2% so cùng kỳ, 06 tháng tăng 13%, 09 tháng tăng 13,8%, 10 tháng tăng 14,2%). Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 54.965,0 tỷ đồng, tăng 13,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 118.178,8 tỷ đồng, tăng 14,8%. 

Nếu chia theo ngành công nghiệp: công nghiệp khai thác 10 tháng đầu 2015 ước thực hiện 930,3 tỷ đồng tăng 2,5% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến 171.681,5 tỷ đồng tăng 14,3%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 532,0 tỷ đồng tăng 12,0%.

Đa số các sản phẩm sản xuất chủ yếu (có 23/27 sản phẩm) vẫn giữ mức tăng trưởng, cụ thể như: túi xách (tăng 38,3%); thiết bị bán dẫn (tăng 32,1%); tủ lạnh và tủ đông (tăng 28,5%); sợi các loại (tăng 22,2%); bê tông tươi (tăng 20,3%); thép thanh, thép ống (tăng 16,4%), v.v... Chỉ có 04/27 sản phẩm có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ như: thuốc trừ sâu, diệt cỏ; mạch in khác; vải dệt; sắt thép thô.

Riêng tháng 10/2015, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 20.352,6 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước. Trong đó: Khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 6.116,4 tỷ đồng, tăng 3,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 14.236,3 tỷ đồng, tăng 5,8%. Nếu chia theo ngành công nghiệp: công nghiệp khai thác tháng 10/2015 ước thực hiện 96,7 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước; công nghiệp chế biến 20.197,1 tỷ đồng tăng 5,1%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 59,0 tỷ đồng tăng 4,1%./.

Kim Cúc - P.KHTC.